คอร์ดเพลง แฮงใจวันอ้ายล้ม
ศิลปิน ไผ่ พงศธร
คอร์ดทั้งหมด Bb Am Gm C F Dm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

 
ชีวิตเพ
F 
พัง 
 
งานหัก
C/E 
ฮักฮ่าง 
 
หลงทางเสี
Dm 
ยหลัก 
 
 
C 
 
โคม่าบัก
F 
คัก 
 
ห้องไอ
C/E 
ซียูบ่สู้รั
Dm 
กษา
Bb 
เจ้าจักเเมนผู้
C 
ใด๋ 
 
โสหอบ
Am 
ใจยื่นมือเข้
Dm 
ามา
 
เบิ่ง
Gm 
แงงทาหยูกทา
C 
ยา 
 
ให้ชี
F 
วิตอ้าย

 
ถ้าความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นควา
Dm 
มจริง
 
อ้าย
Gm 
กะอยากเว้าใน
Bb 
สิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่
C 
ได้

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
 
แฮงใจวันอ้า
F 
ยล้ม.. 
 
 
C 

 
ขอบคุณหลายห
F 
ลาย 
 
บ่มีห
C/E 
ยังให้แทนใจน้อ
Dm 
งหล่า 
 
 
Bb 
 
เอิ้นเ
C 
จ้านาง
F 
ฟ้า 
 
ใจงามกว่า
Am/C 
ฟ้า กะว่า
Dm 
บ่สม 
 
 
Bb 
 
C 
Bb 
ชีวิตเฮือกสุดท้
C 
าย 
 
ของผู้
Am 
ชายหัวใจโทร
Dm 
มโทรม
 
มี
Gm 
เจ้ามาจับมาโ
C 
จม 
 
ขึ้นลุก
F 
สู้ใหม่

 
ถ้าความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นควา
Dm 
มจริง
 
อ้าย
Gm 
กะอยากเว้าใน
Bb 
สิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่
C 
ได้

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
 
แฮงใจวันอ้า
 
ยล้ม..

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ของเจ้า
C 
เด้นาง

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
 
แฮงใจวันอ้า
F 
ยล้ม..

 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับ
Dm 
หัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้..
 
แฮงใจวันอ้า
F 
ยล้ม..

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites