คอร์ดเพลง จากใจถึงจันทร์
ศิลปิน MAN’R
คอร์ดทั้งหมด C Em Am F G Dm

 
บอกผ่านด
C 
วงใจเธอไม่ต้องห่วงทา
Em 
งนี้
 
ขอให้เธอนั้น
Am 
หลับฝันดี
 
ยังจำได้
F 
ดีในวันที่
G 
อยู่ข้างเธอ
 
บอกด
C 
วงจันทร์ 
 
ถึงตอนนี้จะ
Em 
อยู่ห่างกัน
 
แต่ฉันจะ
Am 
คิดถึงเธอเสมอ
 
ถึงแม้จะ
F 
รู้ว่าเราก็
G 
คงไม่ได้เจ
C 
อกัน

INSTRU | C | Em | Am | F G |

C 
ภาวนาให้เพียงแค่ฝันฉันไ
Em 
ม่อยากตื่นขึ้นมา
 
หากว่า
Am 
เราไม่ได้พบกัน 
 
ที่ที่เ
F 
ดิมไม่มีเธอข้
G 
างฉัน
C 
ยังคงถามตัวเองเสมอ 
 
 
Em 
จริงใช่ไหมที่จะไม่เจอ
 
ยังคงเ
Am 
หลือแค่เพียงความทรงจำ
 
กับเ
F 
รื่องที่เราเคยว
G 
าดฝันฉัน

F 
  ฉันยังจำได้ดี 
 
ทุกเรื่องเล่า
Em 
ที่มี 
 
เธอคอยเ
Am 
คียงข้าง
Dm 
  ฉันจะทำ
Em 
ให้ดี 
 
ถึงวัน
Fm 
นี้ไม่มีเ
G 
ธอ

 
บอกผ่านด
C 
วงใจเธอไม่ต้องห่วงทา
Em 
งนี้
 
ขอให้เธอนั้น
Am 
หลับฝันดี
 
ยังจำได้
F 
ดีในวันที่
G 
อยู่ข้างเธอ
 
บอกด
C 
วงจันทร์ 
 
ถึงตอนนี้จะ
Em 
อยู่ห่างกัน
 
แต่ฉันจะ
Am 
คิดถึงเธอเสมอ
 
ถึงแม้จะ
F 
รู้ว่าเราก็
G 
คงไม่ได้เจอกัน

INSTRU | C | Em | Am | F G |

 
  
C 
อยากฝากความคิดถึงผ่านดวงจันทร์
Em 
  เธอเป็นยังไงบ้าง
 
  
Am 
ตรงนั้นหนาวหรือเหงาถ้าเศร้าใจ
F 
  เธอช่วยคิดถึงกันบ้
G 
าง
 
  
C 
ยังจำได้ดีว่าตอนที่มี
Em 
เธอมีสุขมากเพียงใด
 
  
F 
ยังคงถามตัวเองอยู่เสมอว่าเ
G 
ธอยังอยู่จะ
F 
ดีแค่ไ
G 
หน

F 
  ฉันยังจำได้ดี 
 
ทุกเรื่องเล่า
Em 
ที่มี 
 
เธอคอยเ
Am 
คียงข้าง
Dm 
  ฉันจะทำ
Em 
ให้ดี 
 
ถึงวัน
Fm 
นี้ไม่มีเ
G 
ธอ

 
บอกผ่านด
C 
วงใจเธอไม่ต้องห่วงทา
Em 
งนี้
 
ขอให้เธอนั้น
Am 
หลับฝันดี
 
ยังจำได้
F 
ดีในวันที่
G 
อยู่ข้างเธอ
 
บอกด
C 
วงจันทร์ 
 
ถึงตอนนี้จะ
Em 
อยู่ห่างกัน
 
แต่ฉันจะ
Am 
คิดถึงเธอเสมอ
 
ถึงแม้จะ
F 
รู้ว่าเราก็
G 
คงไม่ได้เจ
C 
อกัน

INSTRU | C | Em | Am | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites