คอร์ดเพลง น้ำพร้าวจุ๊กกรู๊
ศิลปิน เดช อิสระ
คอร์ดทั้งหมด G D C Am

INTRO | G | G |
INTRO | G | G |

 
แล
G 
ข่าวว่ากินน้ำพร้าว
 
ทำให้พ่อเฒ่ากลายเป็นเด็กบ่าว
 
 
เรื่องฉาวที่มันเป็นข่าว เพราะว่าแม่เ
D 
ฒ่าแกทนไม่ได้
 
ฉีก
C 
ตาแกรกล้างหน้าไก่ 
 
ไม่ทันทำ
G 
ไรแกมอบดอกไม้
 
เช้า
Am 
สาย เที่ยงบ่าย เย็
D 
นค่ำ

 
พ่อเ
G 
ฒ่าแกเข้าวัยดึก 
 
แกว่าแกคึกสู้ศึกอย่างแรง
 
แม่เฒ่าเลยออกมาแหลง
 
 
ว่าแกเดียวแข็ง เดียวแ
D 
ข็ง 
 
เดียวทำ
 
วันไ
C 
หนไม่ได้สามสี่ 
 
มันด่าทุบ
G 
ตี ปูยี้ ปูยำ
Am 
ทำ ทำ ทำ กูอีต
D 
าย 
 
ไม่ได้
G 
พัก

 
ต้องโค่น
Am 
เรียน มังคุด ปามล์ยางพารา
 
ที่เคยทำไร่ไถนาก็มาปลูกพร้าวเป็นห
G 
ลัก
 
เพื่อความ
Am 
รวยต้องยอมทนทำงานหนัก
 
แต่เพื่อความ
D 
รัก 
 
เพื่อน้องพี่ยอมต
G 
าย

 
ยากเป็นช
C 
ายชาตินักรบ 
 
สยบนา
G 
รีทั้งแผ่นดิน
 
พี่จะ
Am 
กินน้ำพ
D 
ร้าววันสิบ
G 
ไร่
 
หากพี่เ
C 
ป็นเหมือนพ่อเฒ่า 
 
น้องจะ
G 
รักพี่หม้าย
 
ถ้า
Am 
รับได้ 
 
ไปหม้ายล่ะน้องส
D 
าว
 
ไปกินน้ำพร้าวกับ
G 
พี่ 
 
 
D 

 
ย่าง
G 
วัยชแร แก่ชรา ถ้ายังกินไวอากร้า
 
แล้วยังทั้งสามสี่ห้า ได้นอนล้างห
D 
น้ากับน้ำพร้าว

 
ขวย
C 
ใจ เป็นลม เป็นแล้ง
 
อย่ารุนมากแ
G 
รง ไม่ใช่บ่าวๆ ฮ้าย
 
ร้องเ
Am 
พลงจนคอแห้งผ่
D 
าวๆ 
 
ขอน้ำพร้าวกูซด
G 
ที 
 
 
D 

 
พ่อเ
G 
ฒ่าแกเข้าวัยดึก 
 
แกว่าแกคึกสู้ศึกอย่างแรง
 
แม่เฒ่าเลยออกมาแหลง
 
 
ว่าแกเดียวแข็ง เดียวแ
D 
ข็ง 
 
เดียวทำ
 
วันไ
C 
หนไม่ได้สามสี่ 
 
มันด่าทุบ
G 
ตี ปูยี้ ปูยำ
Am 
ทำ ทำ ทำ กูอีต
D 
าย 
 
ไม่ได้
G 
พัก

 
ต้องโค่น
Am 
เรียน มังคุด ปามล์ยางพารา
 
ที่เคยทำไร่ไถนาก็มาปลูกพร้าวเป็นห
G 
ลัก
 
เพื่อความ
Am 
รวยต้องยอมทนทำงานหนัก
 
แต่เพื่อความ
D 
รัก 
 
เพื่อน้องพี่ยอมต
G 
าย

 
ยากเป็นช
C 
ายชาตินักรบ 
 
สยบนา
G 
รีทั้งแผ่นดิน
 
พี่จะ
Am 
กินน้ำพ
D 
ร้าววันสิบ
G 
ไร่
 
หากพี่เ
C 
ป็นเหมือนพ่อเฒ่า 
 
น้องจะ
G 
รักพี่หม้าย
 
ถ้า
Am 
รับได้ 
 
ไปหม้ายล่ะน้องส
D 
าว
 
ไปกินน้ำพร้าวกับ
G 
พี่ 
 
 
D 

 
ร้องเ
Am 
พลงจนคอแห้งผ่
D 
าวๆ 
 
ขอน้ำพร้าวกูซด
G 
ที..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites