คอร์ดเพลง เก็บใจไว้ให้คนที่รักเรา
ศิลปิน จี ราไวย์ Feat. กล้วย แสตมป์
คอร์ดทั้งหมด C Em F G Am

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บ
F 
ได้เสียใจและร้
C 
องไห้เป็น

INSTRU | C | Em | F | G | G |

 
หากมีเ
C 
ขา 
 
แล้ว
Em 
เราต้องเจ็บ
 
ก็ไม่จำเ
F 
ป็นจะต้องเก็บ
C 
ไว้
 
หากมีเ
C 
ขา 
 
แล้ว
Em 
เราเสียใจ
 
จะ
F 
ทนทำไมให้เป
C 
ลืองน้ำตา

 
ไม่โทษ
Am 
ฟ้า 
 
และไ
Em 
ม่โทษใคร
 
ก็ใ
F 
จของเราเลือกเ
C 
อง
 
เส้นทาง
Am 
รัก 
 
นั้นไม่
Em 
มีคนเก่ง
 
สำ
F 
คัญคือคนเข้า
G 
ใจ

 
ความผิดห
C 
วัง 
 
นั้น
Em 
เดินเข้ามา
 
F 
ดยไม่ได้ตั้ง
C 
ใจ
 
และความ
Am 
รัก 
 
นั้นค่
G 
อยๆ 
 
หายไป
 
ไม่เ
F 
ป็นดังใจที่ป
C 
รารถนา

 
ไม่โทษ
Am 
ฟ้า 
 
และไ
Em 
ม่โทษใคร
 
ก็ใ
F 
จของเราเลือกเ
C 
อง
 
เส้นทาง
Am 
รัก 
 
นั้นไม่
Em 
มีคนเก่ง
 
สำ
F 
คัญคือคนเข้า
G 
ใจ..

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บไ
F 
ด้เสียใจ 
 
และร้
C 
องไห้เป็น
Am 
แต่เธอคง
Em 
ไม่เห็น 
 
F 
วามจริงใจที่
G 
ฉันมี

 
ได้แต่
Am 
พยายามให้
Em 
เธอเห็นค่า
 
ความ
F 
รักและความสัม
C 
พันธ์
 
แต่ลืมไ
Am 
ปว่าคนหมด
Em 
รักจะยื้อเท่าไ
F 
หร่เขาก็ไม่
C 
ฟัง
 
เพราะเขามีท
F 
างไป..เก็บใจตัวเ
G 
องไว้..
 
ให้กับคนที่รักเรา..
 

INSTRU | C G | F C | Am Em | Am G |
INSTRU | Am Em | F C | Am Em | F | G |

 
ไม่โทษ
Am 
ฟ้า 
 
และไ
Em 
ม่โทษใคร
 
ก็ใ
F 
จของเราเลือกเ
C 
อง
 
เส้นทาง
Am 
รัก 
 
นั้นไม่
Em 
มีคนเก่ง
 
สำ
F 
คัญคือคนเข้า
G 
ใจ..

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บไ
F 
ด้เสียใจ 
 
และร้
C 
องไห้เป็น
Am 
แต่เธอคง
Em 
ไม่เห็น 
 
F 
วามจริงใจที่
G 
ฉันมี

 
ได้แต่
Am 
พยายามให้
Em 
เธอเห็นค่า
 
ความ
F 
รักและความสัม
C 
พันธ์
 
แต่ลืมไ
Am 
ปว่าคนหมด
Em 
รัก
 
จะยื้อเท่าไ
F 
หร่เขาก็ไม่
C 
ฟัง
 
เพราะเขามีท
F 
างไป..เก็บใจตัวเ
G 
องไว้..

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บไ
F 
ด้เสียใจ 
 
และร้
C 
องไห้เป็น
Am 
แต่เธอคง
Em 
ไม่เห็น 
 
F 
วามจริงใจที่
G 
ฉันมี

 
ได้แต่
Am 
พยายามให้
Em 
เธอเห็นค่า
 
ความ
F 
รักและความสัม
C 
พันธ์
 
แต่ลืมไ
Am 
ปว่าคนหมด
Em 
รัก
 
จะยื้อเท่าไ
F 
หร่เขาก็ไม่
C 
ฟัง
 
เพราะเขามีท
F 
างไป..เก็บใจตัวเ
G 
องไว้..
 
ให้กับคนที่
C 
รักเรา..

 
เก็บใจตัวเ
G 
องไว้.. 
 
ให้กับคนที่
C 
รักเรา..

OUTRO | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites