เธอกับฉันและมันอีกคน – กล้วย แสตมป์


INTRO | F | C | Dm | Bb |

F 
  ดูเธอวันนี้ไม่เห
C 
มือนเดิม
Dm 
  แววตาของเธอมันเปลี่ย
Bb 
นไป
F 
  เพราะเค้าคนนั้นที่เธอโทร
C 
หาใช่ไหม
 
มันเป็
Bb 
นใคร..

F 
  คำพูดว่ารักที่เคยได้
C 
ฟังทุกทุกวัน
Dm 
  วันนี้เหมือนมัน 
 
ไม่จริ
Bb 
งใจ
F 
  เธอแสร้งแกล้งทำให้มันจบ
C 
จบไป
 
เพราะอ
Bb 
ะไร 
 
เป็นเพราะเ
C 
ค้าใช่ไหมเธอ

 
*  
Gm 
  แค่อยากจะถาม 
 
ให้ชั
Am 
ดเจนอีกสักครั้ง
Bb 
  เธอช่วยไปทำให้หายข้อ
C 
งใจ

 
** ถ้าเธอเลือก
F 
ฉัน 
 
ไปจบกับ
Am 
มันจะได้ไห
Dm 
 
ลบเ
C 
บอร์มันทิ้
Bb 
งไป 
 
อย่ามีอะ
C 
ไรให้ค้างคา
 
ถ้าเธอเลือก
F 
มัน 
 
ตัว
Am 
ฉันก็ขอล
Dm 
 
จากไ
C 
ปพร้อมน้ำ
Bb 
ตา
 
ดีกว่า
C 
อยู่อย่างคนไร้ค่า 
 
ที่เธอไม่
F 
มีใจ

INSTRU | C |

F 
  ลองเลือกสักทางสักคนจะได้ไหม
Dm 
  เธอลองถามใจของเธ
Bb 
อดู
F 
  เลือกเอาสักคนสักทางจะได้
C 
รู้
 
ได้เตรีย
Bb 
มใจ 
 
อย่าปล่อยไ
C 
ว้ให้ค้างคา

( * ) ( ** )

INSTRU | Dm C | Bb | Dm C | Am |

( ** )

 
อยู่ไ
C 
ปก็เสียเวลา  .
 
ถ้าต้อง
Bb 
อยู่อย่างคนไร้
C 
ค่า 
 
ที่เธอไม่ต้อ
F 
งการ…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites