คอร์ดเพลง โรคคนจน
ศิลปิน วงพัทลุง
คอร์ดทั้งหมด E F#m G#m A B C#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | E | Esus4 | E B |

 
ใช้ชีวิตห่
E 
วยๆ 
 
อยู่บนโลกสวยของคนหมู่
C#m 
มาก
 
ฉันเกิดมาลำ
A 
บาก 
 
ลำ
B 
บนเลยต้องเป็นคนข
E 
ยัน 
 
 
B 
 
ออกล่าเงินต
E 
ราแม้ได้มา 
 
แค่เศษ
C#m 
กะตัง
 
เรามันคนชั้น
A 
ล่าง 
 
จะขี่
B 
ช้าง 
 
ขี่เก๋งได้ยัง
E 
ไง 
 
 
E7 

 
อย่างดีก็
A 
ซื้อ 
 
ความ
B 
รวย
 
บนเส้นทาง
G#m 
หวยที่แสนยิ่ง
C#m 
ใหญ่
 
แต่งเติมความ
F#m 
ฝันอันแสนยาวไ
B 
กล 
 
ถ้าได้เงินล้
E 
าน 
 
 
E7 
 
อดทนทำ
A 
มาหา
B 
กิน
 
ปลดเปลื้องหนี้
G#m 
สินที่น่ารำ
C#m 
คาญ
 
อยู่เพื่อ
F#m 
เงินและงาน 
 
ก้ม
B 
หน้า 
 
ก้มตาทำ
E 
ไป

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
A 
บทเป็นยอดนัก
B 
บู๊ 
 
สู้กับความ
E 
จน 
 
 
B 

 
ใช้ชีวิตเฮงซ
E 
วย 
 
บนเปลือกสวยๆของสังคม
C#m 
แย่ๆ
 
เราทุกคนก็
A 
แค่ 
 
เศษ
B 
คนที่ปนอยู่ในเมือง
E 
ฟ้า 
 
 
B 
 
ทำงานเช้าเ
E 
ย็นเลือดตากระเซ็นได้กินแค่ต้ม
C#m 
มาม่า
 
เมื่อเรามีรา
A 
คาไม่กี่ร้
B 
อย 
 
ก็ใช้สอยกันให้
E 
พอ 
 
 
E7 

 
อย่างดีก็
A 
ซื้อ 
 
ความ
B 
รวย
 
บนเส้นทาง
G#m 
หวยที่แสนยิ่ง
C#m 
ใหญ่
 
แต่งเติมความ
F#m 
ฝันอันแสนยาวไ
B 
กล 
 
ถ้าได้เงินล้
E 
าน 
 
 
E7 
 
อดทนทำ
A 
มาหา
B 
กิน
 
ปลดเปลื้องหนี้
G#m 
สินที่น่ารำ
C#m 
คาญ
 
อยู่เพื่อ
F#m 
เงินและงาน 
 
ก้ม
B 
หน้า 
 
ก้มตาทำ
E 
ไป

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
A 
บทเป็นยอดนัก
B 
บู๊ 
 
สู้กับความ
E 
จน..

INSTRU | A | A | G#m | G#m Gm |
INSTRU | F#m | B | E | E7 |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | B | E | E |

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
A 
บทเป็นยอดนัก
B 
บู๊..

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
F#m 
บทเป็นยอด
G#m 
นักสู้..
 
เป็น
A 
ได้แค่ยอดนัก
B 
บู้ 
 
สู้กับความ
E 
จน
D 
C#m 
B 
E 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites