คอร์ดเพลง มักละเด้อนางน้อง
ศิลปิน T-REX
คอร์ดทั้งหมด D Em G A Bm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Bm 
  หลงคักมักละเด้อนางน้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้อง
G 
  ถ้ามีรถสองนาสามบ้าน
D 
สี่ 
 
ยกให้ค
A 
นดี..
 
  ผู้เดีย
Bm 
วเด้อ

INSTRU | D | Bm | G | D |
INSTRU | Bm | Em | A | D | A |

 
โอ๊ยตั้งแต่เ
D 
กิด 
 
ใจบ่เตลิดดอกปา
Bm 
นนี้
 
ตั้งแต่ใด้พบคน
G 
ดี 
 
แทบทุกนาทียังคิดห่วง
D 
หา
 
ปานถึกมน
Bm 
เป่า 
 
ไห้หลงฮักเจ้าแล้วกา
Em 
นดา
 
หรือเจ้ามีมนต์คา
A 
ถา เสกไส่ดวงตา เ
D 
ชื่อมสะกดใจ 
 
 
A 

 
จอบเบิ่งงามง
D 
อนมาตั้งแต่ตอนเดือ
Bm 
นสี่
 
เห็นหลังคาบ้านกะยัง
G 
ดี 
 
ได้ขี่รถกายกะมีแ
D 
ฮง
 
กดไลค์เฟ
Bm 
ซบุ๊ก 
 
ทุกสเตตัสของคำแ
D 
พง
 
บ่กล้าทักไปอ้ายมือแ
A 
ข็ง 
 
ย้อนฮักแก้มแดงอี
D 
หลีเด้อ 
 
 
A 

 
หลงคักมักละเด้อนาง
Bm 
น้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้อง
 
ถ้ามีรถสอง นาสามบ้านใ
D 
หญ่ 
 
สิโอนไห้เบิดถ้าเจ้าบ่มีเงินใช้
 
สิหาไห้แต่คำ
Bm 
นาง 
 
บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้หน่อย
 
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่
G 
าง 
 
สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้อย
 
สิขายงัวน้อยขายหมูขาย
A 
ไก่ 
 
ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิ
D 
ดฮอด 
 
 
A 

 
ถ้าพรหมลิ
D 
ขิตยังบ่สะกิดในตอ
Bm 
นนี้
 
ถ่ากามเทพมิดสี่
G 
ลี่ 
 
ต้องหาวิธีบอกนางให้
D 
รู้
 
ว่าอ้ายมั
Bm 
กแฮงว่าอ้ายมักคักน้องโฉม
Em 
ตรู
 
ถ้าบอกออกไปว่าไอเ
A 
ลิฟยู 
 
แล้วน้องโฉมตรูสิ
D 
ฮักบ่

INSTRU | Bm | Bm | D | D |
INSTRU | Bm | G | G | Bm |
INSTRU | Bm | G | A | Bm |

 
หลงคักมักละเด้อนาง
Bm 
น้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้
D 
อง
 
ถ้ามีรถสอง นาสามบ้านใ
Bm 
หญ่ 
 
สิโอนไห้เบิดถ้าเจ้าบ่มีเงินใ
G 
ช้
 
สิหาไห้แต่คำนาง บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้
Bm 
หน่อย
 
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่าง สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้
G 
อย
 
สิขายงัวน้อย ขายหมูขาย
A 
ไก่ 
 
ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิ
D 
ดฮอด

 
หลงคักมักละเด้อนาง
Bm 
น้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้
G 
อง
 
ถ้ามีรถสอง นาส
A 
ามบ้านใ
Bm 
หญ่ 
 
สิโอนไห้เ
A 
บิดถ้าเจ้าบ่มีเงิน
G 
ใช้
 
สิหาไห้แต่คำนาง บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้
Bm 
หน่อย
 
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่าง สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้
G 
อย
 
สิขายงัวน้อย ขายหมูขาย
A 
ไก่ 
 
ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิ
D 
ดฮอด

OUTRO | Bm | Bm | G | G |
OUTRO | A | Bm | Bm A | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites