คอร์ดเพลง ไอ้หมูเขี้ยวตัน
ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ
คอร์ดทั้งหมด Am F C G Dm Em

INTRO | Am | F | C | G | ( 3 Times ) | Am |

Am 
หนุกๆ เป็นบ้างบางเวลา  
F 
บ้าๆ 
 
ก็มีบางวัน
 
เบล๋อๆ เ
C 
ชือนๆ ควั้นๆ แล้วแต่ส
G 
ถานการณ์
 
ทำหรอ
Am 
ยมา ทำหรอยกลับ พอได้
F 
มา 
 
พอได้กลับ
 
พี่หลวง
C 
มา พี่หลวงครับ ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
ก้ม
Am 
หัวให้กับคนดี 
 
คน
F 
ผีๆ 
 
อย่าเข้าแค่
 
หากอยู่ใก
C 
ล้รู้สึกแย่ 
 
เว้นระยะห่
G 
างเอาไว้
 
พิ
Am 
นิจ พิจารณา มัน
F 
บ้า 
 
หรือเป็นคนดี
 
ลองเช็ค
C 
ดูสักหิดถี 
 
ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
บางครั้งก็ดูไม่
Am 
ออก 
 
บางครั้งก็จนปัญ
F 
ญา
 
ชั่วโมงบินเขาสูงก
C 
ว่า อันนี้ต้อง เคส บาย เ
G 
คส

C 
เหลี่ยมเหมือนลอกอ
Am 
ลิด
 
พวกมึง
F 
คิดว่าพี่หลวงไม่
G 
รู้
 
อาบน้ำร้
F 
อนมาก่อนหน้
Am 
าสู
 
ฉายา
F 
กู 
 
ไอ้หมูเขี้ยว
G 
ตัน

C 
หรอยแต่ไร้ประสบ
Am 
การณ์
 
ได้ไม่น
F 
านพี่หลวงทำน
G 
าย
 
ทางหนึ่งเ
F 
กมส์ 
 
อีกทางหนึ่ง
Am 
ตาย
 
คนดีมากม
F 
าย 
 
ไม่ยอมเดินต
G 
าม

 
ไม่อยาก
Dm 
เจอแต่กลับต้องมา
Em 
พบ
 
มันชาติหน้า
F 
คบกับไม้หน้าส
G 
าม

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
( นะน้านะนะนา… )
 

INSTRU | Am | C | G | Am | ( 2 Times )
INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times ) | Am |

Am 
หนุกๆ เป็นบ้างบางเวลา  
F 
บ้าๆ 
 
ก็มีบางวัน
 
เบล๋อๆ เ
C 
ชือนๆ ควั้นๆ แล้วแต่ส
G 
ถานการณ์
 
ทำหรอ
Am 
ยมา ทำหรอยกลับ พอได้
F 
มา 
 
พอได้กลับ
 
พี่หลวง
C 
มา พี่หลวงครับ ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
ก้ม
Am 
หัวให้กับคนดี 
 
คน
F 
ผีๆ 
 
อย่าเข้าแค่
 
หากอยู่ใก
C 
ล้รู้สึกแย่ 
 
เว้นระยะห่
G 
างเอาไว้
 
พิ
Am 
นิจ พิจารณา มัน
F 
บ้า 
 
หรือเป็นคนดี
 
ลองเช็ค
C 
ดูสักหิดถี 
 
ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
บางครั้งก็ดูไม่
Am 
ออก 
 
บางครั้งก็จนปัญ
F 
ญา
 
ชั่วโมงบินเขาสูงก
C 
ว่า อันนี้ต้อง เคส บาย เ
G 
คส

C 
เหลี่ยมเหมือนลอกอ
Am 
ลิด
 
พวกมึง
F 
คิดว่าพี่หลวงไม่
G 
รู้
 
อาบน้ำร้
F 
อนมาก่อนหน้
Am 
าสู
 
ฉายา
F 
กู 
 
ไอ้หมูเขี้ยว
G 
ตัน

C 
หรอยแต่ไร้ประสบ
Am 
การณ์
 
ได้ไม่น
F 
านพี่หลวงทำน
G 
าย
 
ทางหนึ่งเ
F 
กมส์ 
 
อีกทางหนึ่ง
Am 
ตาย
 
คนดีมากม
F 
าย 
 
ไม่ยอมเดินต
G 
าม

 
ไม่อยาก
Dm 
เจอแต่กลับต้องมา
Em 
พบ
 
มันชาติหน้า
F 
คบกับไม้หน้าส
G 
าม

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
( นะน้านะนะนา… )
 

OUTRO | Am | C | G | Am | ( 6 Times ) | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites