คอร์ดเพลง สุดทาง
ศิลปิน Phumin (ภูมิมินท์)
คอร์ดทั้งหมด G Am Bm C D Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3

Capo #3
INSTRU | G | D/F# | G | D/F# |
INSTRU | C D | G D/F# Em | Am D | D |

 
เราทั้งห
G 
ลาย
 
เราต่างเกิดมาเพื่อเป็นส่วน
Bm 
หนึ่งของของโลก
 
ที่สด
Em 
ใสสวยงาม 
 
และบางที
Bm 
ราวว่าขื่นขม
 
ไร้ซึ่งเ
C 
พียงสิ่งใด..ที่ติดตัว
G 
มาดั่งคนทุกคน
 
มีเพียง
Am 
ถนนที่ถูกเตรียมไว้ 
 
ให้เรา
D 
พบกับสิ่งนานา

 
เราต่างเกิด
G 
มาเพื่อมีเวลาที่ไม่
Bm 
สมดุล
 
บางคนเกิด
Em 
มาก็มีต้นทุนที่วางอยู่
Bm 
รายล้อม
 
บางคนเกิด
C 
มาบนความไม่พร้อม
 
แต่เราทั้งห
G 
ลายต่างก็ต้องยอม
 
ต้องยอม
Am 
รับว่าที่เรามี..
 
ไม่ได้ต่างอะ
D 
ไรกับใครสักคน

 
คือจิตใ
C 
จของเรา..ที่ใช้เก็บ
Bm 
เกี่ยวความสำคัญ
 
เก็บบัน
C 
ทึกความงดง
D 
ามในช่วงที่
G 
อยู่บนเส้นทาง
 
รักษา
Em 
มันให้ดี 
 
อย่าเก็บมา
Bm 
คิดจนใจบอบช้ำ
 
ปรารถ
C 
นา..ถึงการที่เราเกิด
D 
มาอย่างพึงพอใจ

 
มีแค่ไ
G 
หน ไปแค่นั้น อย่างคอยร
Bm 
ะวัง
 
อย่าพาตัว
Em 
เองรับฟังอะไรก็
Bm 
ตามที่บั่นทอน
 
ใช้ดวงใ
C 
จคัดกรอง..ว่าอะไร
G 
ดีไม่ดีก็พอ
 
เพียงแค่
Am 
นี้เราจะสุขใจ
 
ถ้าเราปล่อยว
D 
างบางอย่างให้เป็น

 
โดยอย่าไป
C 
คิด 
 
อย่าไปสน
 
ข้างทาง
Bm 
ถนนที่มันแสนไกล
 
ย่อมมีดอกไ
C 
ม้สีสันมากม
D 
ายทั้งสวย 
 
และเ
G 
หี่ยวเฉา
 
โลกใบ
Em 
นี้ที่มันกว้างไกล
 
ทุกอย่างผ่าน
Bm 
มาเพื่อเป็นเรื่องราว
 
บางคนผ่าน
C 
มาเพื่อเคียงข้างเรา
 
บางคนเข้า
D 
มาเพื่อให้เรียนรู้

 
แต่สุดท้
C 
ายทุกคน..
 
จากเราแสนไ
Bm 
กล 
 
เหลือไว้แค่ความหลัง
 
ความสุข
C 
ล้นนับ
D 
พันก็กลายเป็นส่
G 
วนหนึ่ง
 
ที่ได้
Em 
เคยเกิดมี 
 
ที่ได้
Bm 
เคยทำให้นึกถึง
 
ที่ได้เ
C 
คยคำนึง 
 
เราควร
D 
จึงเก็บไว้ในใจ

INSTRU | G | D/F# | G | D/F# |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

 
ต่อให้
C 
คนมากมายบัญญัติเอา
Bm 
ไว้ว่าทำอย่างนี้
 
หรืออาจจะเ
C 
ป็นสถานที่
D 
นี้
 
ที่ทำให้เ
G 
รามีความสุขล้น
 
ถ้าเรา
Em 
มาแต่ตัว 
 
ก็ควรจะ
Bm 
เดินให้สุดถนน
 
ไม่มีใ
C 
ครสักคนที่จะพบเ
D 
จอแต่สิ่งสวยงาม

 
แต่หากถ
C 
นนเส้นใด..
 
ที่ลองเดินไ
Bm 
ปแล้วใจมันเจ็บช้ำ
 
ก็ควรเป
C 
ลี่ยนเส้นท
D 
างในตอนที่เ
G 
รายังพอมีแรง
 
อย่าผูก
Em 
มัดตัวเองไว้ 
 
กับอะ
Bm 
ไรที่มันทิ่มแทง
 
เพราะเมื่อที่เ
C 
ราสิ้นแรง 
 
เราจะเปลี่ยนแป
D 
ลงอะไรไม่ได้

 
ต่อให้ใ
G 
คร..เกิดมาบนสิ่งใ
Bm 
ดกัน
 
แต่เมื่อ
Em 
พอถึงวัน 
 
ทุกคนล้วน
Bm 
แล้วแต่ส่งคืน
 
ไม่มีใ
C 
ครเอาไปติดตัว 
 
คนทั้งห
G 
ลายต่างก็ต้องลืม
 
แม้แต่ความ
Am 
ฝันที่มีมากมาย 
 
ก็จะถูกก
D 
ลืนกลับคืนสู่ดิน

 
จงมีชี
G 
วิตในวันต่อวันอย่างธรรม
Bm 
ดา
 
เก็บเกี่ยวไขว่
Em 
คว้าแค่เพียงที่ไหว 
 
แล้วใจไม่
Bm 
เจ็บช้ำ
 
และภูมิใ
C 
จกับสิ่งที่ทำ 
 
รวมทั้งจด
G 
จำแค่สิ่งที่ดี
 
ไม่มีใคร
Em 
รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะ
D 
มีโอกาสอีกไหม

 
ขอให้เ
G 
ราเป็นหนึ่งคนเมื่อแก่
D/F# 
ชรา
 
เมื่อมองขอบ
Em 
ฟ้า 
 
เมื่อสุริยากำลังจะ
Bm 
ตกพื้น
 
แล้วไม่
C 
มีสิ่งใด..ติดอยู่ในใ
G 
จที่เคยหลงลืม
 
ทำได้เ
Am 
พียงแค่ยืนโบกมือ 
 
ให้แก่ความห
D 
ลังที่มันงดงาม..
 
เพียงแค่
G 
นั้น..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites