คอร์ดเพลง กอดทีได้หม้าย
ศิลปิน โอ๋ ตะวัน
คอร์ดทั้งหมด G Em C D Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

 
กอดทีได้ห
G 
ม้าย 
 
ให้ใจมันได้หา
Em 
ยเหนื่อย
 
ทำงานทุกวันมันเ
C 
มื่อย 
 
ใครสักคนกอดฉันให้
D 
อุ่นใจ

INSTRU | G | Em | C | D |

 
ทำงานทุกวันมันเหนื่อ
G 
ยกาย
 
อยากมีใครสักคนเคียง
Em 
ข้างกัน
 
รับฟังปัญหาแต่
Am 
ละวัน 
 
เป็นพลังให้กันสบา
G 
ยใจ
 
อยู่ในช่วงที่ต้องสร้า
G 
งตัว
 
มีใครสักคนช่วยสร้างกำ
Em 
ลังใจ
 
มันก็คงจะดี
Am 
ต่อใจ 
 
ให้มีไฟลุกไปทำ
G 
งาน

 
มันคงจะ
Am 
ดีถ้ามีใครออยู่ที่บ้าน
 
หลังเลิกง
G 
านอาหารเย็นพร้อม
 
มีใ
C 
ครให้โทรหากันแล้วอ้อนคำ
D 
นี้ไป

 
ว่ากอดทีได้ห
G 
ม้าย 
 
ให้ใจมันได้หา
Em 
ยเหนื่อย
 
ทำงานทุกวันมันเ
C 
มื่อย 
 
ใครสักคนกอดฉันให้
D 
อุ่นใจ
 
ใครสักคนช่วยเติมพ
G 
ลังใจ 
 
ใครสักคนช่วยเติม
Em 
พลังฝัน
 
โลกทุกวันนี้มันแข่ง
C 
ขัน 
 
เหนื่อยงานเหนื่อยคนเหนื่อย
D 
ใจ
 
ใครสักคนที่เป็นเหมือ
G 
นบ้าน 
 
ใครสักคนเป็นร่ม
Em 
ของใจ
 
เซฟโซนตอนฉันไม่ไ
C 
หว 
 
อยากบอกคำนี้
D 
ไป..
 
ว่ากอดทีได้ห
G 
ม้าย.. 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | Bm Em | Am D | G |

 
มันคงจะ
Am 
ดีถ้ามีใครออยู่ที่บ้าน
 
หลังเลิกง
G 
านอาหารเย็นพร้อม
 
มีใ
C 
ครให้โทรหากันแล้วอ้อนคำ
D 
นี้ไป

 
ว่ากอดทีได้ห
G 
ม้าย 
 
ให้ใจมันได้หา
Em 
ยเหนื่อย
 
ทำงานทุกวันมันเ
C 
มื่อย 
 
ใครสักคนกอดฉันให้
D 
อุ่นใจ
 
ใครสักคนช่วยเติมพ
G 
ลังใจ 
 
ใครสักคนช่วยเติม
Em 
พลังฝัน
 
โลกทุกวันนี้มันแข่ง
C 
ขัน 
 
เหนื่อยงานเหนื่อยคนเหนื่อย
D 
ใจ
 
ใครสักคนที่เป็นเหมือ
G 
นบ้าน 
 
ใครสักคนเป็นร่ม
Em 
ของใจ
 
เซฟโซนตอนฉันไม่ไ
C 
หว 
 
อยากบอกคำนี้
D 
ไป..
 
ว่ากอดทีได้หม้าย..
 

INSTRU | G | G | C | D |

 
ว่ากอดทีได้ห
G 
ม้าย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites