INTRO | C | C | Dm | G |

 
วัน
C 
นี้เราก็มีกันอยู่ 
 
เท่าที่
Em 
รู้เราก็ได้รักกัน
 
ช่วงเว
Dm 
ลาทำให้เราผูกพัน
 
สิ่งเหล่า
G 
นั้นมันช่างมีความหมาย

 
ฉันจะเ
C 
ก็บวันคืนที่ดีๆ
 
ทั้งวันที่
Em 
มีรอยยิ้มและน้ำตา
 
บท
Dm 
เรียนที่มันแสนล้ำค่า
 
จะเอา
G 
มาใช้มันแก้ไข

 
จะเก็บ
Am 
ใจ 
 
เอาไว้เพื่อ
Em 
รอวัน
 
สร้างความ
F 
ฝัน 
 
ด้วยคำว่าเ
G 
รา

 
มาช่วยกันส
F 
ร้างช่วยกัน
G 
ทำ
 
ให้ความ
Em 
ฝันนั้นมันเป็น
Am 
จริง
 
สัญ
F 
ญาว่าจะไม่
G 
ทิ้งให้เธอต้องเสี
C 
ยใจ
 
ยอมลำบ
F 
ากกับฉันวัน
G 
นี้
 
วันข้าง
Em 
หน้าเราต้อง
Am 
สบาย
 
มีเ
F 
ธอเป็นกำลังใ
G 
จ 
 
แม้จะเ
F 
จอปัญหาเท่า
G 
ไร
 
จับมือแล้วไปด้ว
C 
ยกัน

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | G |

 
จะเก็บ
Am 
ใจ 
 
เอาไว้เพื่อ
Em 
รอวัน
 
สร้างความ
F 
ฝัน 
 
ด้วยคำว่าเ
G 
รา

 
มาช่วยกันส
F 
ร้างช่วยกัน
G 
ทำ
 
ให้ความ
Em 
ฝันนั้นมันเป็น
Am 
จริง
 
สัญ
F 
ญาว่าจะไม่
G 
ทิ้งให้เธอต้องเสี
C 
ยใจ
 
ยอมลำบ
F 
ากกับฉันวัน
G 
นี้
 
วันข้าง
Em 
หน้าเราต้อง
Am 
สบาย
 
มีเ
F 
ธอเป็นกำลังใ
G 
จ 
 
แม้จะเ
F 
จอปัญหาเท่า
G 
ไร

 
มาช่วยกันส
F 
ร้างช่วยกัน
G 
ทำ
 
ให้ความ
Em 
ฝันนั้นมันเป็น
Am 
จริง
 
สัญ
F 
ญาว่าจะไม่
G 
ทิ้งให้เธอต้องเสี
C 
ยใจ
 
ยอมลำบ
F 
ากกับฉันวัน
G 
นี้
 
วันข้าง
Em 
หน้าเราต้อง
Am 
สบาย
 
มีเ
F 
ธอเป็นกำลังใ
G 
จ 
 
แม้จะเ
F 
จอปัญหาเท่า
G 
ไร
 
จับมือแล้วไปด้ว
 
ยกัน..

INTRO | C | C | Dm | G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites