คอร์ดเพลง ปีศาจสุรา
ศิลปิน คาราบาว
คอร์ดทั้งหมด G Em Am D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ คีย์ G

INTRO | G Em | Am D |
INTRO | G Em | Am D | G |

 
ฉัน
Em 
ชอบพระอร
G 
หันต์ 
 
ที่
Am 
วันๆ 
 
ร่ำแต่สุ
D 
รา
G 
ไม่ยึดติด 
 
ยศ
Em 
ฐา 
 
ท่องบ่นตำ
Am 
รา 
 
อยู่บนหอค
D 
อย
 
ร้องเพ
G 
ลง 
 
เล่นกับเ
Em 
ด็กๆ
 
พากันเที่ยว
Am 
ชม 
 
ชื่นธรรม
Em 
ชาติ
 
หาใ
G 
ช่ กวี กระว
D 
าด
 
ท่านเป็นนักป
D 
ราชญ์ 
 
ปีศาจสุ
G 
รา..

INSTRU | G | D | G |

 
กลี
G 
ยุค 
 
เพราะผู้คนหลากห
Em 
ลาย
 
ต่างตั้งตัวเป็นใ
Am 
หญ่ 
 
เป็นศาส
D 
ดา
 
มักม
G 
าก กิเลส ตัณ
Em 
หา 
 
บิดเบือนกริ
Am 
ยา วาจา จิตใจ

 
สม
G 
มุติ..ว่าตนเป็น
Em 
เทพ
 
เป็นสิ่งศักดิ์
Am 
สิทธิ์ เหนือกว่าใค
D 
รๆ
 
มนุษย์ห
G 
นอ 
 
ช่างน่าละ
Em 
อาnย
 
เกิดแก่ เจ็บ
Am 
ตาย 
 
เรา
D 
มีเท่า
G 
นั้น

 
ฉัน
Em 
ชอบพระอร
G 
หันต์ 
 
ที่
Am 
วันๆ 
 
ร่ำแต่สุ
D 
รา
G 
ไม่ยึดติด 
 
ยศ
Em 
ฐา 
 
ท่องบ่นตำ
Am 
รา 
 
อยู่บนหอค
D 
อย
 
ร้องเพ
G 
ลง 
 
เล่นกับเ
Em 
ด็กๆ
 
พากันเที่ยว
Am 
ชม 
 
ชื่นธรรม
Em 
ชาติ
 
หาใ
G 
ช่ กวี กระว
D 
าด
 
ท่านเป็นนักป
D 
ราชญ์ 
 
ปีศาจสุ
 
รา..

INSTRU | G | D | G |

 
ความ
G 
คิดของผู้คน 
 
สับ
Em 
สน
 
ยากดี มี
Am 
จน 
 
ต่างเผชิญปัญ
D 
หา
 
ปัญ
G 
หาของมูลค่าเงิน
Em 
ตรา
 
มันหมดรา
Am 
คา..กว่าที่เคยเ
D 
ป็น

 
โดด
G 
ตึกยังไม่ใช่ 
 
ทาง
Em 
ออก
 
ยิ่งยิงตัว
Am 
ตาย 
 
ยิ่งมองไม่เ
D 
ห็น
 
หนีร้
G 
อน 
 
หวังไปพึ่ง
Em 
เย็น
 
กลายเป็นสา
Am 
วก..โล้น
D 
กำมะ
G 
ลอ 
 
 
G7 

 
หัวโ
C 
ล้น 
 
ดูคล้ายหัวล้าน
 
เลียนแบบหัวกะบาลนั้นเลียนกัน
Em 
ได้
 
แต่ธรร
G 
มะ 
 
ตั้งมั่นใ
Em 
นใจ
 
หลอกลวงไ
Am 
ม่ได้ 
 
พระ
D 
อร
G 
หันต์ 
 
 
G7 

INSTRU | G Em | Am D |
INSTRU | G Em | Am D |
INSTRU | Em Bm | C Am |
INSTRU | Em Bm | C D | G G7 |

 
หัวโ
C 
ล้น 
 
ดูคล้ายหัวล้าน
 
เลียนแบบหัวกะบาลนั้นเลียนกัน
Em 
ได้
 
แต่ธรร
G 
มะ 
 
ตั้งมั่นใ
Em 
นใจ
 
หลอกลวงไ
Am 
ม่ได้ 
 
พระ
D 
อร
G 
หันต์ 
 
 
D 

 
ฉัน
Em 
ชอบพระอร
G 
หันต์ 
 
ที่
Am 
วันๆ 
 
ร่ำแต่สุ
D 
รา
G 
ไม่ยึดติด 
 
ยศ
Em 
ฐา 
 
ท่องบ่นตำ
Am 
รา 
 
อยู่บนหอค
D 
อย
 
ร้องเพ
G 
ลง 
 
เล่นกับเ
Em 
ด็กๆ
 
พากันเที่ยว
Am 
ชม 
 
ชื่นธรรม
Em 
ชาติ
 
หาใ
G 
ช่ กวี กระว
D 
าด
 
ท่านเป็นนักป
D 
ราชญ์ 
 
ปีศาจสุ
G 
รา..

 
ฉัน
Em 
ชอบพระอร
G 
หันต์ 
 
ที่
Am 
วันๆ 
 
ร่ำแต่สุ
D 
รา
G 
ไม่ยึดติด 
 
ยศ
Em 
ฐา 
 
ท่องบ่นตำ
Am 
รา 
 
อยู่บนหอค
D 
อย
 
ร้องเพ
G 
ลง 
 
เล่นกับเ
Em 
ด็กๆ
 
พากันเที่ยว
Am 
ชม 
 
ชื่นธรรม
Em 
ชาติ
 
หาใ
G 
ช่ กวี กระว
D 
าด
 
ท่านเป็นนักป
D 
ราชญ์.. 
 
ปีศาจสุ
G 
รา.. 
 
 
D 

 
อมิตาพุทธ..  
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites