คอร์ดเพลง นาคานาคราช
ศิลปิน กานต์ ทศน
คอร์ดทั้งหมด G Bm Am C D Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
เจ้าปู่ศรีสุทโธ
 
ช่วยชีวิตเ
Bm 
ซโซ 
 
ของลูกด้วยหนา
 
สาธุ ส
Am 
าธุ 
 
เจ้าย่าปทุมมา
 
ช่วยพลิกชะ
C 
ตาให้พบชีวิตใ
D 
หม่
 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
วอนปู่นาคา
 
พญานาค
Bm 
ราช 
 
ขอให้ลูกพ้นภัย
 
ขอให้ทรัพย์
Am 
งาน 
 
ทรัพย์เงิน
 
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรั
D 
กใคร่
 
จงหลั่งไ
Am 
หล 
 
เข้ามาใ
D 
นชีวิตลูก
 
ด้ว
G 
ยเทอญ..

INSTRU | C | Bm E | Am | D |

 
น้ำโขงชุ่
G 
มเย็น 
 
แต่ใจลูกเต้นทุ
Bm 
กข์ร้อน
 
ชีวิตแร
Am 
มรอน 
 
เหมือนถูกตัดตอนด้ว
D 
ยกรรม
 
งานถูกเขาแก
G 
ล้ง เงินถูกเขาโกง รักโดนหลอ
Bm 
กซ้ำ
 
ชีวิตมื
Am 
ดดำ 
 
ไม่เ
C 
จอทางออกซั
D 
กที

 
อยากสิ้น
Am 
คราบน้ำตา
 
อยากล้าง
Bm 
บาปไล่ความไม่ดี
 
ลูกจึง
Am 
มาพึ่งบารมี 
 
ช่วยลู
C 
กที
 
อยากหลุดพ้น จากเรื่องร้
D 
ายๆ

 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
เจ้าปู่ศรีสุทโธ
 
ช่วยชีวิตเ
Bm 
ซโซ 
 
ของลูกด้วยหนา
 
สาธุ ส
Am 
าธุ 
 
เจ้าย่าปทุมมา
 
ช่วยพลิกชะ
C 
ตาให้พบชีวิตใ
D 
หม่
 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
วอนปู่นาคา
 
พญานาค
Bm 
ราช 
 
ขอให้ลูกพ้นภัย
 
ขอให้ทรัพย์
Am 
งาน 
 
ทรัพย์เงิน
 
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรั
D 
กใคร่
 
จงหลั่งไ
Am 
หล 
 
เข้ามาใ
D 
นชีวิตลูก
 
ด้ว
G 
ยเทอญ..

INSTRU | G | Bm | Am | Em |
INSTRU | Em | Bm | Am D | G |

 
อยากสิ้น
Am 
คราบน้ำตา
 
อยากล้าง
Bm 
บาปไล่ความไม่ดี
 
ลูกจึง
Am 
มาพึ่งบารมี 
 
ช่วยลู
C 
กที
 
อยากหลุดพ้น จากเรื่องร้
D 
ายๆ

 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
เจ้าปู่ศรีสุทโธ
 
ช่วยชีวิตเ
Bm 
ซโซ 
 
ของลูกด้วยหนา
 
สาธุ ส
Am 
าธุ 
 
เจ้าย่าปทุมมา
 
ช่วยพลิกชะ
C 
ตาให้พบชีวิตใ
D 
หม่
 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
วอนปู่นาคา
 
พญานาค
Bm 
ราช 
 
ขอให้ลูกพ้นภัย
 
ขอให้ทรัพย์
Am 
งาน 
 
ทรัพย์เงิน
 
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรั
D 
กใคร่
 
จงหลั่งไ
Am 
หล 
 
เข้ามาใ
D 
นชีวิตลูก
 
ด้ว
G 
ยเทอญ..

 
น้ำโขง
G 
ชุ่มเย็น 
 
แต่ใจลูกเต้นทุ
Bm 
กข์ร้อน
 
มาขอแร
Am 
งผ่อน 
 
ให้ชีวิตลูกก้า
D 
วเดิน
 
แผ่นยันต์คุ้ม
G 
ใจ 
 
อยากมีไว้บูชาเห
Bm 
ลือเกิน
 
หากพ้นความขา
Am 
ดเขิน ลูกจะไปสร้าง..  
D 
 
องค์ปูย่า นาคาเมือ
G 
งนี้

 
หากพ้นความขา
Am 
ดเขิน ลูกจะไปสร้าง..  
D 
 
องค์ปูย่านาคาเมืองนี้..
 

INSTRU | C | Bm E | Am D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites