คอร์ดเพลง ลออ
ศิลปิน กู่แคน School
คอร์ดทั้งหมด G Em C D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | G Em | C D | ( 2 Times )
INTRO | G Em | C D | ( 2 Times )

G 
  คั่นแม่นผลาเด้อส่ง
Em 
ยู้แต่ปางหลัง 
 
มาแต่เ
C 
ก่า
 
  ได้มาเห้นหน้าเ
D 
จ้า ป้าด ลูกสาวผู้ใด๋หน่อ
G 
  คนผู้สวยน้อจั่ง
Em 
น้อง 
 
คนผู้งามเด้อผู้ส
C 
ง่า
 
  ยอดนารีจากแกบ
D 
ฟ้า 
 
นางหล่าเจ้าผู้ลออ
G 
  ผู้
Em 
ลออ 
 
เจ้านั่นงามคัก
C 
น่อ 
 
จั่งแม่นคนล
D 
ออ..

G 
  หล่านางเอ้ย ผู้งามแซบ งาม
Em 
นัว 
 
บ่มีไผเ
C 
กิน
 
  น้อเจ้าผู้แก้มเปิ่นเ
D 
วิ่น 
 
ละงามบ่มีไผท่อ
G 
  เอาละน้อฮ
Em 
านี้ 
 
คิดสิบายแก้มมาเ
C 
ป่า
 
  จีบได้บ่ผู้ส
D 
าว 
 
เจ้ามีผู้บ่าวแล้วบ้อ

G 
  มีไป่
Em 
หน่อ 
 
มีแฟนไป่ห
C 
น่อ
 
  มีชู้แล้ว
D 
บ่ 
 
โอ้ยมีผัวไป่หน่อ
G 
  มีแล้
Em 
วบ่ 
 
มีผู้บ่าวแล้ว
C 
บ้อ.. 
 
 
D 

C 
อย่าฟ้าหนี 
 
หันมาทาง
D 
นี้จักคราวก่อน

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

INSTRU | G Em | C D | ( 6 Times )

G 
  หล่านางเอย 
 
เพิ่นว่า
Em 
คาดสิได้
C 
บินมาคือจั่งเ
D 
ป็นนกเจ่า
G 
คาดสิบ่ได้ 
 
กะแม่นเ
Em 
จ้ยเจิดหนี
 
โอย
C 
ตนโตพี่กะคือห
D 
อยลอยน้ำ

G 
อ้ายนี่มันคนเซื้อ
Em 
ชาติแดนต่ำ
C 
มาฮักสาวคนงามคือนางเ
D 
จ้าผู้งามขำ
G 
โอละหน่อ ละหน่อ สิขอเมือ
Em 
นำได้บ่
 
เมือ
C 
นำได้บ่.. 
 
 
D 

C 
อย่าฟ้าหนี.. 
 
หันมาทาง
D 
นี้จักคราวก่อน

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

G 
  เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ้อนอ่อ
D 
นๆ
G 
  เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
ข้อยสะอ
D 
อน 
 
จั่งแม่นเจ้าลออ..

OUTRO | G Em | C D | ( 2 Times ) | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites