คอร์ดเพลง เมาหัวสัก
ศิลปิน อี๊ด โปงลางสะออน
คอร์ดทั้งหมด G Em C D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D | G | D |

 
เป๊กเหล้ากับ
G 
หมู่ตั้งแต่หกโมง
Em 
แลง
 
สิตำจอกซอดแ
C 
จ้ง 
 
เฮาคอแห้งว่าซั่น
D 
ว่า
 
ส่วนโตกระ
G 
ผม 
 
กะว่าสิกินพอเป็น
Em 
ยา
 
ยกไปยก
C 
มาจักเมาแอ๋เมาแ
D 
อ่นแต่ยามได๋กะ
G 
บ่ฮู้

 
กะย่อน
C 
ว่าบรรยากาศได้
D 
ที่
 
แห่งได้ยินดน
Bm 
ตรีแล้วดีกรีมันก
Em 
ะถึง
 
เหล้าก็เบิดไปหลายข
C 
วด 
 
เบียร์กะเบิดไปตั้งสี่ลังเคิ่ง
D 
สิบ่ให้ผมเมาได้จั่งได๋

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนกะแทบสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

INSTRU | G | Em | C | D | G | D |

 
กะบ่ได้พ้อหมู่
G 
ดนเลยนัดกันมารวม
Em 
แก๊ง
 
มาตำจอกมาออกแ
C 
สงม่วนใส่ดน
D 
ตรี
 
ฮอดตีส
G 
องกะพากันเมาไ
Em 
ด้ที่
 
ฮอดตีสามตี
C 
สี่ 
 
จักหนีเมือนอนกันยาม
D 
ได๋
 
โอ้ย.. ตื่นมาบ่มีฮอดไผสิไป
G 
ส่ง

 
กะย่อน
C 
ว่าบรรยากาศได้
D 
ที่
 
แห่งได้ยินดน
Bm 
ตรีแล้วดีกรีมันก
Em 
ะถึง
 
เหล้าก็เบิดไปหลายข
C 
วด 
 
เบียร์กะเบิดไปตั้งสี่ลังเคิ่ง
D 
สิบ่ให้ผมเมาได้จั่งได๋

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนแทบกะสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

INSTRU | G | G | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )
INSTRU | C | C | D | D | D |

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนแทบกะสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนแทบกะสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

OUTRO | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites