คอร์ดเพลง น้องบ่แม่นยางลบ
ศิลปิน แพ็กกี้ สกลนรี
คอร์ดทั้งหมด D A Bm Em A F#m G
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A/C# Bm | Em | A |

 
อยากลืมเ
D 
ขา 
 
ก็ต้องใช้
F#m 
เวลา
 
บ่แม่นใช้เฮ
G 
ามาเป็นเครื่องมือเพื่อลืม
 
ใน
A 
มื้ออ้ายเจ็บจากเขา

INSTRU | D A/C# | Bm F#m |
INSTRU | G F#m | Em A | A |

D 
คนที่ใช่บ่เห็นต้อง
F#m 
พยายาม
Bm 
เขาบ่ฮักปานใด๋กะ
F#m 
ยังแล่นตาม
G 
เขามีดีหม่องใด๋เป็นหยังอ้ายจัง
F#m 
คึดนำ
 
แต่
Em 
เขาผู้สาวเก่าของอ้
A 
าย

G 
ไสที่บอกว่าลืมเขา
F#m 
แล้วแต่ดน
 
แล้วสิไป
Em 
สนเฮ็ดหยังน้อแต่เ
Bm 
รื่องเก่า
 
บอกว่า
G 
ฮักน้องหลายแต่ในใ
F#m 
จยังแคร์เขา
 
เข้าใจ
Em 
อยู่ว่าการลื
A 
มมันยาก

 
อยากลืมเ
D 
ขา..
A/C# 
ก็ต้องใช้
Bm 
เวลา
A 
บ่แม่นใช้เฮ
G 
ามาเป็นเครื่อง
F#m 
มือเพื่อลืม
 
ใน
Em 
มื้ออ้ายเจ็บจากเ
A 
ขา 
 
จังคึดฮอดเ
D 
ฮา
 
หลอกอีก
A/C# 
คนให้ฝันไ
Bm 
ปไกล
 
จนมา
A 
คิดไปเองฝ่ายเ
G 
ดียว 
 
ว่าอ้าย
F#m 
มีใจ
 
แต่อีก
Em 
คนแค่มาหลอก
A 
ใช้เพื่อลืมผู้สา
D 
วเก่า

INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m | Em A |

G 
ไสที่บอกว่าลืมเขา
F#m 
แล้วแต่ดน
 
แล้วสิไป
Em 
สนเฮ็ดหยังน้อแต่เ
Bm 
รื่องเก่า
 
บอกว่า
G 
ฮักน้องหลายแต่ในใ
F#m 
จยังแคร์เขา
 
เข้าใจ
Em 
อยู่ว่าการลื
A 
มมันยาก

 
อยากลืมเ
D 
ขา..
A/C# 
ก็ต้องใช้
Bm 
เวลา
A 
บ่แม่นใช้เฮ
G 
ามาเป็นเครื่อง
F#m 
มือเพื่อลืม
 
ใน
Em 
มื้ออ้ายเจ็บจากเ
A 
ขา 
 
จังคึดฮอดเ
D 
ฮา
 
หลอกอีก
A/C# 
คนให้ฝันไ
Bm 
ปไกล
 
จนมา
A 
คิดไปเองฝ่ายเ
G 
ดียว 
 
ว่าอ้าย
F#m 
มีใจ
 
แต่อีก
Em 
คนแค่มาหลอก
A 
ใช้เพื่อลืมผู้สา
D 
วเก่า 
 
ฮือ..

 
อยากลืมเ
D 
ขา..
A/C# 
ก็ต้องใช้
Bm 
เวลา
A 
บ่แม่นใช้เฮ
G 
ามาเป็นเครื่อง
F#m 
มือเพื่อลืม
 
ใน
Em 
มื้ออ้ายเจ็บจากเ
A 
ขา 
 
จังคึดฮอดเ
D 
ฮา
 
หลอกอีก
A/C# 
คนให้ฝันไ
Bm 
ปไกล
 
จนมา
A 
คิดไปเองฝ่ายเ
G 
ดียว 
 
ว่าอ้าย
F#m 
มีใจ
 
แต่อีก
Em 
คนแค่มาหลอก
A 
ใช้เพื่อลืมผู้สา
D 
วเก่า

 
แต่ความ
Em 
จริงแค่มาหลอกใ
A 
ช้..เพื่อลื
D 
มผู้สาวเก่า

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites