คอร์ดเพลง เลิกวันนี้ยังไม่สาย
ศิลปิน เหล็กโคน
คอร์ดทั้งหมด C#m E B A G#m F#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m |

 
หากคิดที่จะเ
E 
ลิก 
 
วัน
B 
นี้ 
 
มันยังไม่
C#m 
สาย
 
คิดที่จะเริ่
E 
มใหม่ 
 
กลับ
B 
ใจ 
 
แล้วมาเป็น
C#m 
คนดี
 
สิ่งที่พลาดไ
A 
ปแล้ว 
 
ไม่เป็
B 
นไรยังไม่สาย
 
กลับ
G#m 
ตัวกลับใจเสียตอ
C#m 
นนี้
 
อย่างน้อยๆก็
A 
มี 
 
 
B 
คนที่เข้าใ
C#m 
จเรา

F#m 
  ไม่ได้เป็นทาส
C#m 
ยาเสพติดเลิกวันนี้
F#m 
  แต่ตอนที่เสพเราไ
C#m 
ม่ได้คิด
F#m 
  ไม่คิดว่า
C#m 
มันจะติด 
 
ติดงอ
A 
มแงม 
 
อย่า
G# 
งนี้

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า
 
แต่ว่ากู
C#m 
เลิกได้

F#m 
  กูเป็นกำลังใจให้
C#m 
มึงทุกๆคน
F#m 
  ให้มึงได้หลุ
C#m 
ดพ้น
F#m 
  แต่มันอยู่ที่สัน
C#m 
ดานของคน
 
  ถ้า
A 
คิดจะเลิก 
 
มึงเลิก
G# 
ได้..

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า
 
แต่ว่ากู
C#m 
เลิกได้

INSTRU | A | E | B | C#m |
INSTRU | A | B | G# | G# |

F#m 
  ไม่ได้เป็นทาส
C#m 
ยาเสพติดเลิกวันนี้
F#m 
  แต่ตอนที่เสพเราไ
C#m 
ม่ได้คิด
F#m 
  ไม่คิดว่า
C#m 
มันจะติด
 
  ติดงอ
A 
มแงม 
 
อย่า
G# 
งนี้

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B/D# 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า
 
แต่ว่ากู
C#m 
เลิกได้..

OUTRO | A | E | B | C#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites