คอร์ดเพลง จบแบบบ่เท่
ศิลปิน โจ ยมนิล
คอร์ดทั้งหมด D Em F#m G A Bm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | Bb | D | Bb |
INTRO | Em | F#m | G | A | A |

 
หน้าตา
Bm 
โง่ๆ 
 
กะพอฮู้โ
A 
ตว่าถืกสวมเ
D 
ขา
 
มันจบลงแล้วในคำว่า
Em 
เรา
 
เธอแอบมีเ
A 
ขาตอนเราห่า
Bm 
งกัน

 
ฮักแป๋ล้มแป๋ต
D 
าย
 
เฮ็ดดีส่ำใด๋กะยังเลือ
Em 
กมัน
 
เอ่ยคำลาด้วยข้อความ
Bm 
สั้นๆ
 
ว่าความสัม
A 
พันธ์มันไปต่อ
Bm 
บ่ได้

 
สิให้มันจบแบ
Em 
บใด๋
 
คือขี้ใส่ใ
A 
จอ้ายคักแท้
Bm 
หล่า
 
คำเว้าว่าฮัก ฮักกัน
Em 
ส่ำฟ้า
 
แม่นคนหรือห
A 
มา 
 
เคยจาอ้อ
D 
นพี่
 
ขี้ใหม่หมา
Bm 
หอม 
 
น้องพยอมลืมอ้าย
Em 
คนนี้
 
แอบแ
A 
ล่นนำเขา
Bm 
ที่ลี่ 
 
คั่นสิจบแบบ
A 
นี้บ่เท่เ
Bm 
ด้อนาง

 
มื้อเจ้ากินด
G 
อง 
 
อ้ายสิฮ้องใส่ง
A 
าน
 
ว่าผู้หญิงคน
F#m 
นั้นเคยทำให้เ
Bm 
สียใจ
 
เคยตั๋วเคย
G 
ต้มเคยแอบไปมีผู้ใ
A 
หม่
 
เคยเป็นคนหลา
F#m 
ยใจฮักใผบ่
Bm 
ฮักจริง
 
สิสาปสิแ
G 
ช่ง 
 
ให้เจ้าถืกเขา
A 
ทิ้ง 
 
เพราะในชีวิต
F#7 
จริง
 
มันจบบ่เท่ดอกเ
Bm 
ด้อนาง

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | Bm |

 
สิให้มันจบแบ
Em 
บใด๋
 
คือขี้ใส่ใ
A 
จอ้ายคักแท้
Bm 
หล่า
 
คำเว้าว่าฮัก ฮักกัน
Em 
ส่ำฟ้า
 
แม่นคนหรือห
A 
มา 
 
เคยจาอ้อ
D 
นพี่
 
ขี้ใหม่หมา
Bm 
หอม 
 
น้องพยอมลืมอ้าย
Em 
คนนี้
 
แอบแ
A 
ล่นนำเขา
Bm 
ที่ลี่ 
 
คั่นสิจบแบบ
A 
นี้บ่เท่เ
Bm 
ด้อนาง

 
มื้อเจ้ากินด
G 
อง 
 
อ้ายสิฮ้องใส่ง
A 
าน
 
ว่าผู้หญิงคน
F#m 
นั้นเคยทำให้เ
Bm 
สียใจ
 
เคยตั๋วเคย
G 
ต้มเคยแอบไปมีผู้ใ
A 
หม่
 
เคยเป็นคนหลา
F#m 
ยใจฮักใผบ่
Bm 
ฮักจริง
 
สิสาปสิแ
G 
ช่ง 
 
ให้เจ้าถืกเขา
A 
ทิ้ง 
 
เพราะในชีวิต
F#7 
จริง
 
มันจบบ่เท่ดอกเ
Bm 
ด้อนาง

 
มื้อเจ้ากินด
G 
อง 
 
อ้ายสิฮ้องใส่ง
A 
าน
 
ว่าผู้หญิงคน
F#m 
นั้นเคยทำให้เ
Bm 
สียใจ
 
เคยตั๋วเคย
G 
ต้มเคยแอบไปมีผู้ใ
A 
หม่
 
เคยเป็นคนหลา
F#m 
ยใจฮักใผบ่
Bm 
ฮักจริง
 
สิสาปสิแ
G 
ช่ง 
 
ให้เจ้าถืกเขา
A 
ทิ้ง 
 
เพราะในชีวิต
F#7 
จริง..
 
มันจบบ่เท่ดอกเ
Bm 
ด้อนาง.. 
 
 
A 
 
Bm 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites