ผัวนอกสมรส (ผัวน้อย) โจ ยมนิล


INTRO | Cm Bb | Eb Gm | Fm Bb | Cm Bb |
INTRO | Ab Bb | Cm | Cm |

 
ยังทำใจบ่ได้
Cm 
ดอก 
 
สิ
Bb 
ให้เดินถอยออ
Cm 
กมา
 
ตลอดเ
Fm 
วลาที่ฮัก
Bb 
กันกะมีแต่เจ้าผู้เ
Eb 
ดียว
 
อย่าเอิ้นอ้ายว่า
Cm 
ชู้ 
 
ย้อนอ้ายบ่
Bb 
ฮู้เลยมาข้องเ
Eb 
กี่ยว
 
ซื่อ
Fm 
ตรงจนเ
Gm 
บิดทางเ
Cm 
ลี้ยว 
 
หลุดโค้งหัวใ
Bb 
จบ่ได้อี
Cm 
หลี

 
อ้ายทำหน้า
Fm 
ที่ของสา
Bb 
มีเหมือนเขาทุก
Cm 
อย่าง
 
ผิดแค่ว่า
Bb 
อ้ายมา
Ab 
หลัง 
 
คนใ
Bb 
นทะเบียนส
Eb 
มรส
 
เจ้าตั๋วว่าโ
Fm 
สด 
 
แล้วทร
Gm 
ยศคนนอนข้าง
Fm 
กาย
Bb 
ลักลอบเขามานอก
Eb 
ใจ 
 
จนไทบ้
Bb 
านเอิ้นบักซา
Cm 
ดซั่ว

 
ผัวนอกสม
Ab 
รส 
 
บ่ได้
Bb 
จดทะเบียนคื
Cm 
อเขา
 
แต่ทำหน้า
Bb 
ที่ในการฮักเ
Ab 
จ้า 
 
บ่
Bb 
เคยเป็นสองรอง
Eb 
ไผ
 
และใน
Gm 
วันนี้ 
 
ได้
Bb 
ทำหน้าที่
Cm 
ฮ้องไห้
 
มื้อผัวเ
Bb 
จ้าฮู้ว่านอ
Ab 
กใจ 
 
สิให้อ้าย
Bb 
อยู่จั่งได๋น้อนาง

INSTRU | Ab Bb | Cm Bb | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Fm Gm | Fm Bb | Eb Bb | Eb |

 
อ้ายทำหน้า
Fm 
ที่ของสา
Bb 
มีเหมือนเขาทุก
Cm 
อย่าง
 
ผิดแค่ว่า
Bb 
อ้ายมา
Ab 
หลัง 
 
คนใ
Bb 
นทะเบียนส
Eb 
มรส
 
เจ้าตั๋วว่าโ
Fm 
สด 
 
แล้วทร
Gm 
ยศคนนอนข้าง
Fm 
กาย
Bb 
ลักลอบเขามานอก
Eb 
ใจ 
 
จนไทบ้
Bb 
านเอิ้นบักซา
Cm 
ดซั่ว

 
ผัวนอกสม
Ab 
รส 
 
บ่ได้
Bb 
จดทะเบียนคื
Cm 
อเขา
 
แต่ทำหน้า
Bb 
ที่ในการฮักเ
Ab 
จ้า 
 
บ่
Bb 
เคยเป็นสองรอง
Eb 
ไผ
 
และใน
Gm 
วันนี้ 
 
ได้
Bb 
ทำหน้าที่
Cm 
ฮ้องไห้
 
มื้อผัวเ
Bb 
จ้าฮู้ว่านอ
Ab 
กใจ 
 
สิให้อ้าย
Bb 
อยู่จั่งได๋น้อนาง..

 
ผัวนอกสม
Ab 
รส 
 
บ่ได้
Bb 
จดทะเบียนคื
Cm 
อเขา
 
แต่ทำหน้า
Bb 
ที่ในการฮักเ
Ab 
จ้า 
 
บ่
Bb 
เคยเป็นสองรอง
Eb 
ไผ
 
และใน
Gm 
วันนี้ 
 
ได้
Bb 
ทำหน้าที่
Cm 
ฮ้องไห้
 
มื้อผัวเ
Bb 
จ้าฮู้ว่านอ
Ab 
กใจ 
 
สิให้อ้าย
Bb 
อยู่จั่งได๋น้อนาง..

INTRO | Cm Bb | Eb Gm | Fm Bb |
OUTRO | Cm Bb | A B | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites