คอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน
ศิลปิน เหล็กโคน
คอร์ดทั้งหมด Am F E Em Dm G
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | Am | F | E | Am | Am |

 
เมื่อเธอ
Am 
คิดดีแล้วที่เ
G 
ธอไปจาก
Am 
ฉัน
 
เมื่อเธอ
F 
คิดว่าเขาคน
G 
นั้น 
 
ดีกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ก็
Dm 
ขอให้เธอจงโ
G 
ชคดี 
 
ให้
Em 
เธอได้มีควา
Am 
มสุข
 
ไม่ต้องห่วง
F 
ฉันจะสุขจะ
G 
ทุกข์สักเพีย
Am 
งใด

 
ไปอยู่กับ
Am 
เขาก็ขอให้
G 
รักกัน
Am 
มากๆ
 
ไม่ต้อง
F 
ทนลำบากกับ
G 
คนอย่างฉันอีก
C 
ต่อไป
 
รัก
Dm 
เขาให้มากกว่าที่เ
G 
ธอรักฉัน 
 
อย่า
Em 
ทำให้เขา
Am 
ต้องเสียใจ
 
ส่วน
F 
ฉันจะเป็นจะต
G 
าย 
 
ไม่ต้อง
Am 
ห่วงฉัน

Dm 
  โชคดีนะที่
Am 
รัก..
Dm 
  ขอให้เธอมีควา
Am 
มสุข
Dm 
  ไปดีนะที่
Am 
รัก..
 
  ไม่ต้องห่วง
F 
ฉันจะเป็นจะตายอย่างไ
G 
ร..ช่างมัน

 
ขอให้เธอโชค
F 
ดีนับต่อจาก
G 
นี้เธอไม่มี
Am 
ฉัน
 
ขอให้เธอรัก
F 
กันกับเขาคน
G 
นั้นให้มากกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ขอให้มีความ
F 
สุขกับคนที่เ
G 
ธอรัก 
 
ฉัน
Em 
อกหัก 
 
ไม่
Am 
ถึงตาย
 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 
 
ไม่ตายหรอ
Am 
กเธอ

INSTRU | F G | Am | F G | E |
INSTRU | F G | Em Am | F G | Am |

Dm 
  โชคดีนะที่
Am 
รัก..
Dm 
  ขอให้เธอมีควา
Am 
มสุข
Dm 
  ไปดีนะที่
Am 
รัก..
 
  ไม่ต้องห่วง
F 
ฉันจะเป็นจะตายอย่างไ
G 
ร..ช่างมัน

 
ขอให้เธอโชค
F 
ดีนับต่อจาก
G 
นี้เธอไม่มี
Am 
ฉัน
 
ขอให้เธอรัก
F 
กันกับเขาคน
G 
นั้นให้มากกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ขอให้มีความ
F 
สุขกับคนที่เ
G 
ธอรัก 
 
ฉัน
Em 
อกหัก 
 
ไม่
Am 
ถึงตาย
 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 

 
ขอให้เธอโชค
F 
ดีนับต่อจาก
G 
นี้เธอไม่มี
Am 
ฉัน
 
ขอให้เธอรัก
F 
กันกับเขาคน
G 
นั้นให้มากกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ขอให้มีความ
F 
สุขกับคนที่เ
G 
ธอรัก 
 
ฉัน
Em 
อกหัก 
 
ไม่
Am 
ถึงตาย
 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 
 
ไม่ตายหรอ
Am 
กเธอ

 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 
จ..
 
ไม่ตายหรอ
Am 
กเธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites