คอร์ดเพลง ดั่งมนตรา
ศิลปิน แดน วรเวช
คอร์ดทั้งหมด G Am Bm C D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | G Am | Bm C |
INTRO | G Am | Bm D |

คงมีสักแดน
Am 
ดินใด..ที่มี
Bm 
ใครอยู่ตรงนั้
Am 
 
หนึ่งใ
Bm 
จ..ที่ฉัน
Em 
เฝ้ารอใฝ่
Am 
ฝัน.. 
 
 

 
แม้ไก
ล 
 
แสน
Cm 
ไกล 
 
หรือมี
Bm 
แผ่นน้ำขวาง
Em 
กั้น
 
 
Am 
สักวันฉันต้อ
งได้พบและรัก
Cm 
เธอ..  

 
เธอ
ได้ยินฉันไห
ม 
 
หัวใจ
Bm 
พร่ำเพ้อเพรียก
Em 
หา
 
Am 
ลบันดา
Bm 
ลพารั
C#dim 
กนี้ไปบอก
เธอ..

 
ดั่งมนตร
าพาเราพบกั
G7 
น ดลให้ฉัน
ได้มาพบเ
Cm 
จอ..
 
หนึ่งหัวใ
Bm 
จที่เป็นของเธ
Em 
อ จะขอดู
Am 
แลด้วยชีวิตของฉั
 
ให้เราสอง
อยู่ครองนิรัน
G7 
ดร์ มีเพียงเธ
ออยู่เคียงคู่ฉั
Cm 
 
คือรักแท้
Bm 
ที่ใจผูกพัน..ข้า
Em 
งกันไปอย่างนั้น
 
Am 
ม่มีวัน
Bm 
ให้หัว
ใจฉัน
ผัน
แปร..

INSTRU | Am | Cm D |

 
 
Am 
อดีตเธอเคยเป็นใครไม่สำคั
 
 
Bm 
ให้ปัจจุบันพิสูจน์ทุกคำ
Em 
ถาม
 
อน
Am 
าคตไม่แน่ไม่นอน 
 
อาจมี
อะไรแปรผัน
 
 
Gmaj7 
แต่ใจฉันมั่นคงเสมอ..

 
 
หมดทั้งชีวิตจิตใจฉันให้
Cm 
เธอ
 
 
Bm 
รักแท้ที่รอเพื่อเกิดมาพบ
Em 
เจอ
 
Am 
ฤมิตให้ฉั
Bm 
นคู่เธอ 
 
ให้เธ
อได้คู่กับฉั
 
ตราบนิ
จนิรัน
ดร์

 
ดั่งมนตร
าพาเราพบกั
G7 
น ดลให้ฉัน
ได้มาพบเ
Cm 
จอ..
 
หนึ่งหัวใ
Bm 
จที่เป็นของเธ
Em 
อ จะขอดู
Am 
แลด้วยชีวิตของฉั
 
ให้เราสอง
อยู่ครองนิรัน
G7 
ดร์ มีเพียงเธ
ออยู่เคียงคู่ฉั
Cm 
 
คือรักแท้
Bm 
ที่ใจผูกพัน..ข้า
Em 
งกันไปอย่างนั้น
 
Am 
ม่มีวัน
Bm 
ให้หัว
ใจฉัน
ผัน
แปร..

INSTRU | G G7 | C | Bm Em | Am D |

 
ดั่งมนตร
าพาเราพบกั
G7 
น ดลให้ฉัน
ได้มาพบเ
Cm 
จอ..
 
หนึ่งหัวใ
Bm 
จที่เป็นของเธ
Em 
อ จะขอดู
Am 
แลด้วยชีวิตของฉั
 
ให้เราสอง
อยู่ครองนิรัน
G7 
ดร์ มีเพียงเธ
ออยู่เคียงคู่ฉั
Cm 
 
คือรักแท้
Bm 
ที่ใจผูกพัน..ข้า
Em 
งกันไปอย่างนั้น
 
Am 
ม่มีวัน
Bm 
ให้หัว
ใจฉัน
ผัน
แปร..

OUTRO | G Am | Bm C |
OUTRO | G Am | Bm D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites