คอร์ดเพลง นิด นิด
ศิลปิน NAP A LEAN
คอร์ดทั้งหมด Gmaj7 Em7 Am7 D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | Gmaj7 | Em7 | Am7 | D |
INTRO | Gmaj7 | Em7 | Am7 | D |

 
 
Gmaj7 
เปล่าฉันไม่ได้คิ
Em7 
ด 
 
ผิดก็ไม่ได้
Am7 
ทำ..
 
อะไร
ที่ทำร้ายใครเลย
 
 
Gmaj7 
ปิดเรื่องเราให้มิ
Em7 
ด 
 
บอกกับใครต่อใค
Am7 
ร..
 
ว่าเร
าเป็นแค่เพื่อนกัน

 
 
  ไม่ให้เธอกังวล และไม่
Cm 
ทำให้เค้าเสียใจ
 
 
Gmaj7 
  สบายๆ เธอ
Em7 
เองก็มีใครอยู่แล้
Am 
ว โฮ..
 
   แค่เก็บฉันไว้
เพื่อ..

 
ให้เธอได้พริ้ว
Gmaj7 
นิดๆ ให้ใจเธอหวิ
Em7 
วนิดๆ
 
ให้ฉันเป็นส่วน
Am7 
เกิน หรือคนที่มาเพิ่ม
เติม
 
เพื่อเวลาที่เหง
Bm 
านิดๆ เบื่อที่จะคิ
ดถึงคนรัก
Am7 
..
 
เธอยังมีฉัน
ไว้เป็นเพื่อนคุย

INSTRU | Gmaj7 | Em7 | Am7 | D |

 
 
Gmaj7 
เปล่าฉันไม่ได้รั
Em7 
ก 
 
แต่เราควรระวั
Am7 
ง..
 
กับคน
ที่ไม่เข้าใจ
 
 
Gmaj7 
อาจมองดีให้ร้า
Em7 
ย 
 
อาจจะอันตรา
Am7 
ย..
 
ถ้ามี
ใครไปได้ยิน

 
 
ไม่ให้เธอกังวล 
 
และไม่
Cm 
ทำให้เค้าเสียใจ
 
 
Gmaj7 
สบายๆ 
 
เธอ
Em7 
เองก็มีใครอยู่แล้
Am 
ว 
 
โฮ..
 
แค่เก็บฉันไว้
เพื่อ..

 
ให้เธอได้พริ้ว
Gmaj7 
นิดๆ ให้ใจเธอหวิ
Em7 
วนิดๆ
 
ให้ฉันเป็นส่วน
Am7 
เกิน หรือคนที่มาเพิ่ม
เติม
 
เพื่อเวลาที่เหง
Bm 
านิดๆ เบื่อที่จะคิ
ดถึงคนรัก
Am7 
..
 
เธอยังมีฉัน
ไว้เป็นเพื่อนคุย

INSTRU | Gmaj7 | Em7 | C#dim | C |
INSTRU | Gmaj7 | Em7 | C#dim | C |

 
เก็บฉันไว้
เป็นคนสุดท้าย 
 
วั
Bm 
นที่เธอไม่มีใคร
 
 
Am 
ให้หัวใจเธอเคลื่อนไห
Gmaj7 
วสักหน่อย
 
เก็บความลับ
ของสองเราเอาไว้
 
ฉั
Bm 
นสัญญาไม่บอกใคร
 
แต่ถ้
Am 
าวันใดที่เธ
Bm 
อต้องกา
ร..
 
ฉั
Am 
นจะยืนรอเธ
Bm 
ออยู่ข้างๆ 
 
 
 

 
ให้เธอได้พริ้ว
Gmaj7 
นิดๆ ให้ใจเธอหวิ
Em7 
วนิดๆ
 
ให้ฉันเป็นส่วน
Am7 
เกิน หรือคนที่มาเพิ่ม
เติม
 
เพื่อเวลาที่เหง
Bm 
านิดๆ เบื่อที่จะคิ
ดถึงคน
Am7 
รัก..
 
เธอยังมีฉัน
ไว้เป็นเพื่อนคุย

OUTRO | Gmaj7 | Em7 | Am7 | D |
OUTRO | Gmaj7 | Em7 | Am7 | D | Gmaj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites