คอร์ดเพลง ลืมได้แล้ว
ศิลปิน O-PAVEE (โอ ปวีร์)
คอร์ดทั้งหมด C F Am G
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | C | F | Am | G |

 
เหมือ
นจะลืมได้แล้ว
 
ว่าใคร
Am 
เคยทำให้ใจฉั
นบอบช้ำ
 
เหมือ
นจะลืมได้แล้ว
 
ว่าใคร
Am 
เคยทำให้เวลา
เดินช้า

 
เหมือ
นจะลืมได้แล้ว
 
ความ
Am 
ทรงจำร้าย
ๆ 
 
ที่ผ่านมา
 
ฉัน
คงลืมได้แล้ว  
 
ลืม
Am 
ว่าเคยเสียใจข
นาดไหน

 
แต่พ
Am 
อมีใครคนหนึ่ง
Em 
เดินเข้ามา 
 
 
 
ก็ไ
Am 
ด้พบความจริง
Em 
ว่าไม่เคย
.. ลืม  

 
ที่ผ่านมาทำให้รู้  
ว่าเธอไม่เคย
G/B 
จะจากไป
 
ฝัง
Am 
ข้างในจิตใจ 
 
 
 
ไม่อาจก้าวไปกั
บใครสักคน
Dm 
 
กลัว
ว่าใจต้องช้ำ 
 
อีกครั้ง

 
รู้ตั
วเองไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป 
 
 
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก

INSTRU | C | F | Am | G ( 2 Times )
(รักใครได้อีก) เย้!

 
ฉัน
ยังคงอ่อนแอ 
 
 
 
ไม่ไ
Am 
ด้ดีขึ้นเลย
จากวันนั้น
 
หนีค
วามจริงเท่าไร 
 
 
 
ใจก็
Am 
ยิ่งบอบช้ำ
มากเท่านั้น

 
แต่พ
Am 
อมีใครคนหนึ่ง
Em 
เดินเข้ามา  
 
ก็ไ
Am 
ด้พบความจริง
Em 
ว่าไม่เคย
.. ลืม  

 
ที่ผ่านมาทำให้รู้  
ว่าเธอไม่เคย
G/B 
จะจากไป
 
ฝัง
Am 
ข้างในจิตใจ 
 
 
 
ไม่อาจก้าวไปกั
บใครสักคน
Dm 
 
กลัว
ว่าใจต้องช้ำ 
 
อีกครั้ง

 
รู้ตั
วเองไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป 
 
 
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก

INSTRU | Am G/B | F | F | ( 2 Times ) | F |

 
ที่ผ่านมาทำให้รู้  
ว่าเธอไม่เคย
G/B 
จะจากไป
 
ฝัง
Am 
ข้างในจิตใจ  
 
ไม่อาจก้าวไปกั
บใครสักคน
Dm 
 
กลัว
ว่าใจต้องช้ำ 
 
อีกครั้ง

 
รู้ตั
วเองไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป  
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก
..  
G/B 
 
รัก
Am 
ใคร.. 
 
รัก
ใครได้อีก.
.  
Dm 
 

 
รู้ตั
วเอง 
 
ไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป 
 
 
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก
Fm 
..  
 
แต่ค
งมีสักวัน
Em 
หนึ่ง
 
ที่ใจจ
Dm 
ะลืมเธอได้.
 
สักวัน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites