คอร์ดเพลง แอบเมียส่งไลน์
ศิลปิน ยิ่งยง ยอดบัวงาม
คอร์ดทั้งหมด F Dm Bb C Gm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F | F |
INTRO | F | Dm | Bb C | F |
INTRO | Dm | Gm C | F C | F |

 
แอบเมียส่งไล
น์ ถ้าเมียจับได้ ตายแ
Dm 
น่
 
ขอร้องน้องอย่างอ
Bb 
แง น้องจ๋
าอย่าแหย่แม่
เสือ
 
ส่งมาเช้า
Dm 
เย็น เดี๋ยวเกิดประเด็
น เป็นเหยื่อ
 
จับได้เมียเลิกไม่เหลื
Dm 
 
ก็เพราะแม่เสื
Gm 
อ..เธอเลือ
ดเย็น..

 
เป็นลูกผู้ชา
ย พี่ก็มีลายพอตั
Dm 
 
อย่างเพิ่งไลน์มาเลยทูลหั
Bb 
ว เดี๋ยวคนใกล้ตั
วจะเห็
 
อย่างเสี่ยงเลยน้
Dm 
อง มีคนคอยมองจ้องอยู่ไม่เว้
Gm 
 
ส่งไลน์ทักมาเช้า
เย็น
 
เดี๋ยวเกิดประเด็
น เป็นข่าวดั

 
ถ้ามีเวล
Bb 
า เดี๋ยวพี่จะหาโอกาส
 
วางแผ
นให้เด็ดขา
ด รับรองไม่ใ
Gm 
ห้พลาดพลั้
Am 
 
ถ้าพี่ส่งไล
Bb 
น์..ทักไป
ชีวิตอาจพั
Gm 
 
ให้น้อ
งเข้าใจพี่บ้า
ง ไม่ได้เหินห่
Gm 
าง..บังอ
ร..

 
แอบเมียส่งไล
น์ มันอันตรายจอมขวั
Dm 
 
ขอเพียงเราเข้าใจกั
Bb 
น ก็ไม่มีวั
นบั่นทอ
 
หากมีเวล
Dm 
า พี่จะไปหาแม่งามงอ
Gm 
 
ช่วงนี้ขอพักไลน์ก่
อน
 
ไม่ได้ตัดรอ
น น้อง
คงเข้าใจ..

INSTRU | F | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Gm C | F C | F |

 
ถ้ามีเวล
Bb 
า เดี๋ยวพี่จะหาโอกาส
 
วางแผ
นให้เด็ดขา
ด รับรองไม่ใ
Gm 
ห้พลาดพลั้
Am 
 
ถ้าพี่ส่งไล
Bb 
น์..ทักไป
ชีวิตอาจพั
Gm 
 
ให้น้อ
งเข้าใจพี่บ้า
ง ไม่ได้เหินห่
Gm 
าง..บังอ
ร..

 
แอบเมียส่งไล
น์ มันอันตรายจอมขวั
Dm 
 
ขอเพียงเราเข้าใจกั
Bb 
น ก็ไม่มีวั
นบั่นทอ
 
หากมีเวล
Dm 
า พี่จะไปหาแม่งามงอ
Gm 
 
ช่วงนี้ขอพักไลน์ก่
อน
 
ไม่ได้ตัดรอ
น น้อง
คงเข้าใจ..

OUTRO | F | Dm | Bb C | F |
OUTRO | Dm | Gm C | F C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites