คอร์ดเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
ศิลปิน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง
คอร์ดทั้งหมด C#m B A E F#m G#m D
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

C#m 
นาน 
 
เนิ่นนานเหลือเ
B 
กิน
 
ที่ต้องเ
A 
ดินบนทางเงียบเ
E 
หงา
 
จบ
C#m 
ไปแล้วคำว่าเ
B 
รา 
 
ในใจ
C#m 
ก็รู้..

C#m 
ลืมไม่เคยคิด
B 
ลืม ก็ยัง
A 
รักยังคิดถึงเธ
E 
ออยู่
 
ทุก
F#m 
ลมหายใจ 
 
ทุกค
B 
รั้งที่หายใจ

 
พรุ่ง
C#m 
นี้.. 
 
กี่พรุ่ง
B 
นี้ 
 
เธอก็ไม่ก
A 
ลับมา
 
แต่ชี
E 
วิต.. 
 
 
B 
ฉันยังกอดเ
C#m 
ธอไว้..
 
พรุ่ง
A 
นี้.. 
 
อะไรมาก
G#m 
มายก็ต้องเปลี่ย
C#m 
นไป
 
ฉันเ
F#m 
ข้าใจ 
 
มันต้องเป็นไ
A 
ปตามวันเว
B 
ลา

 
แต่เว
E 
ลา 
 
แต่เว
G#m 
ลา..
 
ไม่เคย
C#m 
พาเธอไปจากใ
G#m 
จฉัน
A 
แม้เราไม่ได้
E 
พบกัน
 
แต่ใจ
F#m 
ฉันยังมองเห็นเ
B 
ธอ

 
เธอยัง
E 
ยิ้ม 
 
เสียงยัง
G#m 
หวาน..
 
อยู่ใ
C#m 
นใจของ
B 
ฉันเส
A 
มอ..
 
จะ
F#m 
มีสักวันไหมเ
B 
ธอ..
 
ที่เธอจะ
A 
รู้ว่า
B 
ฉันยังเหมือ
E 
นเดิม.. 
 
 
D 
 
E 

F#m 
นานยิ่งนานเท่า
E 
ไร
 
เรื่องของเ
D 
รายิ่งไกลเกินห
A 
วัง 
 
 
E/G# 
 
ไม่เ
F#m 
หลือแม้ฝันลา
E 
งลาง 
 
ให้พอไ
F#m 
ด้ฝัน
F#m 
เธอคงได้พบ
E 
คน 
 
ที่เธอ
D 
รักเอาไว้ดูแ
A 
ลกัน
 
ที่
Bm 
มันเป็นไป 
 
ก็ใ
E 
ห้มันเป็นไป

F#m 
พรุ่งนี้.. 
 
กี่พรุ่ง
E 
นี้เธอก็ไม่ก
D 
ลับมา
 
แต่ชี
A 
วิต.. 
 
 
E 
ฉันยังกอดเ
F#m 
ธอไว้
 
พรุ่ง
D 
นี้.. 
 
อะไรมาก
C#m 
มายก็ต้องเปลี่ย
F#m 
นไป
 
ฉันเข้
Bm 
าใจ 
 
มันต้องเป็นไ
D 
ปตามวันเว
E 
ลา

 
แต่เว
A 
ลา 
 
แต่
C#m 
เวลา
 
ไม่เคย
F#m 
พาเธอไปจา
C#m 
กใจฉัน
D 
แม้เราไม่ได้
A 
พบกัน
 
แต่ใจ
Bm 
ฉันยังมองเห็นเ
E 
ธอ

 
เธอยัง
A 
ยิ้ม 
 
เสียงยัง
C#m 
หวาน
 
อยู่ใ
F#m 
นใจ 
 
ของ
E 
ฉัน 
 
เส
D 
มอ
 
จะ
Bm 
มีสักวันไหมเ
E 
ธอ
 
ที่เธอจะ
D 
รู้ 
 
ว่า
E 
ฉัน 
 
ยังเหมือ
A 
นเดิม 
 
 
E 

INSTRU | F#m E | D A E/G# |
INSTRU | F#m E | D | E |

F#m 
พรุ่งนี้.. 
 
กี่พรุ่ง
E 
นี้เธอก็ไม่ก
D 
ลับมา
 
แต่ชี
A 
วิต.. 
 
 
E/G# 
ฉันยังกอดเ
F#m 
ธอไว้
 
พรุ่ง
D 
นี้.. 
 
อะไรมาก
C#m 
มายก็ต้องเปลี่ย
F#m 
นไป
 
ฉันเข้
Bm 
าใจ 
 
มันต้องเป็นไ
D 
ปตามวันเว
E 
ลา

 
แต่เว
A 
ลา 
 
แต่
C#m 
เวลา
 
ไม่เคย
F#m 
พาเธอไปจา
C#m 
กใจฉัน
D 
แม้เราไม่ได้
A 
พบกัน
 
แต่ใจ
Bm 
ฉันยังมองเห็นเ
E 
ธอ

 
เธอยัง
A 
ยิ้ม 
 
เสียงยัง
C#m 
หวาน
 
อยู่ใ
F#m 
นใจ 
 
ของ
E 
ฉัน 
 
เส
D 
มอ
 
จะ
Bm 
มีสักวันไหมเ
E 
ธอ
 
ที่เธอจะ
D 
รู้ 
 
ว่า
E 
ฉัน 
 
ยังเหมือ
A 
นเดิม 
 
 
E 

OUTRO | F#m E | D F#m E |
OUTRO | F#m E | D | E | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites