คอร์ดเพลง วันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ
ศิลปิน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง
คอร์ดทั้งหมด C Am F G Em E
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | C | Am | F | G |
INTRO | C | Am | F | G |

 
เหมือนเดิน
C 
ทางข้างความเหงาเป็น
Am 
ร้อยปี
 
เหมือนไม่
F 
มีวันจะหลุดพ้นไ
G 
 
แล้ววัน
Am 
หนึ่งโชคชะตาเหมือนเ
Em 
ห็นใจ
 
เมื่อเจอเ
F 
ธอกับความรักของเ
G 
ธอ

 
โลกสวย
Am 
งาม 
 
สวยจนลืมว่า
Em 
เคยหม่น
 
เมื่ออีก
F 
คนตามหาอีกคนจ
F 
นเจอ  
E 
 
ฉันโชค
Am 
ดีที่วันนี้ได้
Em 
รักเธอ
 
อยากบอกเ
F 
ธอ 
 
ฉัน
G 
มีความสุขเหลื
C 
อเกิน

 
อยากหยุดเวลาไ
C 
ว้..ให้มันน
G 
าน 
 
 
ไม่อยากให้ห่าง
Am 
กัน..
G 
แม้เพียงชั่วค
C 
ราว
 
อยาก
G/B 
หยุดเวลา
Am 
นี้..ที่เรามีเ
G 
รา
 
ในวันที่ความเ
F 
หงา.
G 
.. 
 
หาเราไม่เจอ..

INSTRU | F | C | F | C |

 
หาคำต
C 
อบค่อนชีวิต 
 
ไม่
Am 
เข้าใจ
 
มีไหมใ
F 
ครที่เคียงข้า
G 
งกัน
 
เมื่อสิ้น
C 
สุดการรอคอยที่เ
Am 
นิ่นนาน
 
พบคำต
F 
อบเมื่อฉันได้พบเ
G 
ธอ

 
โลกสวย
Am 
งาม 
 
สวยจนลืมว่า
Em 
เคยหม่น
 
เมื่ออีก
F 
คนตามหาอีกคนจ
F 
นเจอ  
E 
 
ฉันโชค
Am 
ดีที่วันนี้ได้
Em 
รักเธอ
 
อยากบอกเ
F 
ธอ 
 
ฉัน
G 
มีความสุขเหลื
C 
อเกิน

 
อยากหยุดเวลาไ
C 
ว้..ให้มันน
G 
าน 
 
 
ไม่อยากให้ห่าง
Am 
กัน..
G 
แม้เพียงชั่วค
C 
ราว
 
อยาก
G/B 
หยุดเวลา
Am 
นี้..ที่เรามีเ
G 
รา
 
ในวันที่ความเ
F 
หงา.
G 
.. 
 
หาเราไม่เจอ..

INSTRU | F | C | F | C G/B |
INSTRU | Am Em | F | G |

 
โลกสวย
Am 
งาม 
 
สวยจนลืมว่า
Em 
เคยหม่น
 
เมื่ออีก
F 
คนตามหาอีกคนจ
F 
นเจอ  
Em 
 
ฉันโชค
Am 
ดีที่วันนี้ได้รั
Em 
กเธอ
 
อยากบอกเ
F 
ธอ 
 
ฉัน
G 
มีความสุขเหลื
C 
อเกิน

 
อยากหยุดเวลาไ
C 
ว้..ให้มันน
G 
าน 
 
 
ไม่อยากให้ห่าง
Am 
กัน..
G 
แม้เพียงชั่วค
C 
ราว
 
อยาก
G/B 
หยุดเวลา
Am 
นี้..ที่เรามีเ
G 
รา
 
ในวันที่ความเ
F 
หงา.
G 
.. 
 
หาเราไม่เจอ..

OUTRO | C | Am | F | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites