คอร์ดเพลง ภาพทรงจำในกาลเวลา
ศิลปิน Phumin
คอร์ดทั้งหมด C Em Am F G Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4

Capo #4
INTRO | C Em | Am Em | F Em | F G |
INTRO | C Em | Am Em | F Em | F G |

C 
สิ่งใดกัน 
 
สิ่งใ
Em 
ดกันหนอ
 
ที่พา
Am 
ฉันมาถึงจุด
Em 
นี้
 
ทำได้เ
F 
พียงยินดี 
 
ทำได้เ
Em 
พียงยอมรับ
 
ทำได้เ
F 
พียงคืนกลับ..แค่ค
G 
วามหวังดี

 
ยิน
C 
ดีทั้งคนที่จ
Em 
ากเราไป
 
ภาพคืน
Am 
วันเก็บไว้ใน
Em 
กาลเวลา
 
ยิน
F 
ดีกับคนที่
Em 
ยังไม่หาย
 
ความ
Dm 
รักไม่คลาย 
 
แม้
G 
วันเปลี่ยนแปลง

C 
ช่วงเวลาที่
Em 
ผ่านเลยไป
 
สร้างเรื่อง
Am 
ราวมากมายให้
Em 
จดจำกัน
 
ยิน
F 
ดีกับวันที่เ
Em 
คยผิดหวัง
 
ยิน
F 
ดีทั้งวันที่ไ
G 
ด้ดั่งใจ

 
ยิน
C 
ดีทุกคราวที่
Em 
มีความรัก
 
แม้บาง
Am 
ทีจากกัน 
 
ด้วยค
Em 
วามอาวรณ์
 
แต่ขอบ
F 
คุณที่หนึ่งครั้งเข้า
Em 
มาเพื่อสอน
 
ให้
F 
ฉันรู้ว่า..
G 
รักเป็นยังไง

C 
ฉันทำได้แค่เ
Em 
พียงปล่อยวาง..
 
เรืองที่
Am 
มันผ่านมา 
 
ให้
Em 
ผ่านเลยไป
 
ความรักที่เ
F 
คยเกิดมี 
 
มัน
Em 
ดีเพียงไหน
 
คืนหัวใ
F 
จกลับไป..ให้
G 
กันและกัน

C 
ชีวิตของเรา 
 
มี
Em 
สุข 
 
มีทุกข์
 
เมื่อมี
Am 
การพบเจอ 
 
มี
Em 
จากกันไป
 
ไม่เ
F 
ร็ว ไม่ช้า จาก
Em 
เป็น 
 
หรือจากตาย
 
เมื่อ
F 
ถึงเวลา 
 
ต้อง
G 
พบ 
 
ต้องเจอ

C 
ฝนพัดมา 
 
ไม่
Em 
นานผ่านไป
 
และไม่
Am 
นานเกินใจ 
 
ก็เ
Em 
จอสายรุ้ง
 
เท่ากับ
F 
ฝนหยุดลง 
 
เราทำได้เ
Em 
พียงขอบคุณ
 
ที่ได้เ
F 
อาสายรุ้ง..ผ่าน
G 
มาให้เจอ

 
วันห
C 
นึ่งจากกัน 
 
ฉันยัง
Em 
ห่วงเสมอ
 
ไม่ว่า
Am 
เธอกับฉัน..จาก
Em 
กันแบบไหน
 
เพราะ
F 
ฉันก็แค่คิด..ว่ามัน
Em 
ดีเพียงใด..
 
ที่ค
F 
รั้งหนึ่งเคยได้
G 
มาพบกัน

 
ฉัน
C 
ยิ้มเต็มใจ 
 
และ
Em 
โบกมือลา
 
เมื่อใด
Am 
ที่ผ่านมา 
 
ยิน
Em 
ดีเสมอ
 
เก็บเ
F 
รื่องราวไว้..ในใ
Em 
จอย่างเคย
 
และไม่เ
F 
ลย ไม่เลย ไม่เ
G 
คยโทษใคร

 
ขอใ
C 
ห้โชคดี..บน
Em 
ทางความฝัน
 
ทุก ๆ ค
Am 
วามสัมพันธ์..ที่
Em 
จากกันไป
 
ขอบ
F 
คุณที่หนึ่งครั้ง..ทำให้
Em 
ฉันสุขใจ
 
เราส่งท
F 
างกันไกล..ด้วยค
G 
วามยินดี

 
คน
C 
ที่ยังอยู่ 
 
ฉันอ
Em 
ยากให้รู้..
 
ว่าฉันรัก
Am 
คุณหมดใจ 
 
ไม่ได้
Em 
ต่างจากกัน
 
แต่เมื่อใ
F 
ดความรักเราเดินมา
Em 
ถึงทางตัน
 
คุณจะจาก
F 
กันอีกคน 
 
ก็ไ
G 
ม่เป็นไร

 
เพราะ
C 
ฉันทำได้แค่เ
Em 
พียงยอมรับ
 
ซึ่งฉันไม่
Am 
อาจย้อนกลับ..วัน
Em 
คืนเหล่านั้น
 
ถ้าเ
F 
กิดว่าตัวฉัน..มีเวท
Em 
มนต์สักครั้ง
 
จะเสก
F 
ความสัมพันธ์ในทุกก
G 
าลเวลา

 
ส่วนคน
C 
ที่ยังอยู่ 
 
ฉันอ
Em 
ยากให้รู้..
 
ว่าฉันรัก
Am 
คุณหมดใจ 
 
ไม่ได้
Em 
ต่างจากกัน
 
แต่เมื่อใ
F 
ดความรักเราเดินมา
Em 
ถึงทางตัน
 
คุณจะจาก
F 
กันอีกคน 
 
ก็ไ
G 
ม่เป็นไร

 
เพราะ
C 
ฉันทำได้แค่เ
Em 
พียงยอมรับ
 
ซึ่งฉันไม่
Am 
อาจย้อนกลับ..วัน
Em 
คืนเหล่านั้น
 
ถ้าเ
F 
กิดว่าตัวฉัน..มีเวท
Em 
มนต์สักครั้ง
 
จะเสก
F 
ความสัมพันธ์ในทุกก
G 
าลเวลา

 
ถ้าเ
F 
กิดว่าตัวฉัน..มีเวท
Em 
มนต์สักครั้ง
 
จะเสกค
Dm 
วามสัมพันธ์ 
 
และ
G 
คนทุกคน..
 
ไม่ให้หายไ
C 
ป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites