อยู่ดีๆน้ำตาก็ไ
G 
หล 
 
อยู่
A 
ดีๆหัวใจก็
F#m 
ร่ำร้อง
 
เพราะคนที่เคยครอบค
G 
รอง
 
วันนี้ทำได้เ
A 
พียงยืนมอง 
 
เธอเ
D 
ดินไปกับเขา

 
พื้นที่หัวใ
G 
จของเธอ 
 
เคยเ
A 
ป็นของฉัน
 
แต่วัน
F#m 
นี้มันกลายไปเ
Bm 
ป็นของเขา..
 
คำว่าเ
Em 
รามันจบลงตั้งแต่วัน
F#m 
ที่เธอบอกลา
 
ทำไมเธอ
Em 
ลืมง่ายจัง 
 
ที่ผ่า
A 
นมา
 
ส่วนตัว
G 
ฉัน 
 
ยัง
A 
คงทำใจไม่ไ
D 
ด้เลย 
 
 
A 

 
อ้อมกอด
D 
นั้นเคยเป็นของฉัน
 
รอยจูบ
F#m 
นั้นยังจำฝังใจ
 
คำว่า
G 
รักที่เธอเคยบอก
F#m 
ฉันไว้
 
มันยัง
Em 
ดังอยู่ในหัวใ
A 
จของฉันเส
D 
มอ 
 
 
A 

 
กาลเว
D 
ลามันเลยผ่านไป
 
แต่หัว
F#m 
ใจไม่เคยผ่านตาม
 
ความทรง
G 
จำของเราชัด
F#m 
เจนทุกอย่าง
Em 
เพราะหัวใจของ
A 
ฉันมันอยู่
D 
ที่เดิม

Em 
สมองบอกให้ฉันพอ 
 
หัว
F#m 
ใจบอกให้ฉันรอ
 
มัน
G 
ทรมานมันเกินจะทนไ
A 
หว

 
อยู่ดีๆน้ำตาก็ไ
G 
หล 
 
อยู่
A 
ดีๆหัวใจก็
F#m 
ร่ำร้อง
 
เพราะ
Bm 
คนที่เคยครอบค
Em 
รอง
 
วันนี้ทำได้เ
A 
พียงยืนมอง 
 
เธอเ
D 
ดินไปกับเขา

 
พื้นที่หัวใ
G 
จของเธอ 
 
เคยเ
A 
ป็นของฉัน
 
แต่วัน
F#m 
นี้มันกลายไปเ
Bm 
ป็นของเขา..
 
คำว่าเ
Em 
รามันจบลงตั้งแต่วัน
F#m 
ที่เธอบอกลา
 
ทำไมเธอ
Em 
ลืมง่ายจัง 
 
ที่
F#m 
ผ่านมา
 
ส่วนตัว
G 
ฉัน 
 
ยัง
A 
คงทำใจไม่ไ
D 
ด้เลย

Em 
คนหมดใจอย่างเธอมัน
F#m 
คงไม่ทรมาน
G 
กับการทิ้งใครสักคนที่
A 
มันรักเธอ 
 
อยู่เต็มหัวใจ

INSTRU | D | F#m Bm | Em | A | B | B |

 
อยู่ดีๆน้ำตาก็ไ
A 
หล 
 
อยู่
B 
ดีๆหัวใจก็
G#m 
ร่ำร้อง
 
เพราะ
C#m 
คนที่เคยครอบ
F#m 
ครอง
 
วันนี้ทำได้เ
Bm 
พียงยืนมอง 
 
เธอเ
E 
ดินไปกับเขา

 
พื้นที่หัวใ
A 
จของเธอ 
 
เคยเ
B 
ป็นของฉัน
 
แต่วัน
G#m 
นี้มันกลายไปเป็นขอ
C#m 
งเขา..
 
คำว่า
F#m 
เรามันจบลงตั้งแต่วัน
G#m 
ที่เธอบอกลา
 
ทำไมเธอ
F#m 
ลืมง่ายจัง 
 
 
G#m 
ที่ผ่านมา
 
ส่วนตัว
A 
ฉัน 
 
ยัง
B 
คงทำใจไม่ไ
E 
ด้เลย

 
ส่วนตัว
A 
ฉัน 
 
ยัง
B 
คงทำใจไม่ไ
E 
ด้เลย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites