จะเอาไ
A 
หมมาลองเป็นฉันสัก
F 
วันเธอเอาไหม
 
จะได้
D 
รู้และเข้าใจ 
 
ความปวดร้
E 
าวที่ฉันมี

INSTRU | A | F#m | D | E |

A 
ให้เธอไปทุกอย่าง 
 
แต่เธอไม่
F#m 
เคยเห็น
 
เธอ
D 
ทำเหมือนฉันนั้นเป็นแค่เพียงขอ
E 
งตาย
A 
ให้เธอไปหมดแล้วแต่มันไม่
F#m 
มีความหมาย
 
ต้องเก็บซ่
D 
อนน้ำตาเอาไว้ 
 
ไม่ให้มันไ
E 
หลออกมา

 
อยากให้เธอ
D 
รู้ 
 
E 
วามรู้สึก
 
ในส่วน
D 
ลึก 
 
ของ
E 
ฉันตอนนี้

 
จะเอาไ
A 
หมมาลองเป็นฉันสัก
F#m 
วันเธอเอาไหม
 
จะได้
D 
รู้และเข้าใจ 
 
ความปวดร้
E 
าวที่ฉันมี
 
ที่เธอ
A 
ทำให้ฉันเจ็บช้ำเจียน
F#m 
ตายอย่างวันนี้
 
เธอจะได้
D 
รู้สักทีว่าความรู้
E 
สึกฉันตอนนี้
 
เป็นอย่างไร
 

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
อยากให้เธอ
D 
รู้ 
 
E 
วามรู้สึก
 
ในส่วน
D 
ลึก 
 
ของ
E 
ฉันตอนนี้

 
จะเอาไ
A 
หมมาลองเป็นฉันสัก
F#m 
วันเธอเอาไหม
 
จะได้
D 
รู้และเข้าใจ 
 
ความปวดร้
E 
าวที่ฉันมี
 
ที่เธอ
A 
ทำให้ฉันเจ็บช้ำเจียน
F#m 
ตายอย่างวันนี้
 
เธอจะได้
D 
รู้สักทีว่าความรู้
E 
สึกฉันตอนนี้
 
เป็นอย่างไ
A 
F#m 

 
เธอจะได้
D 
รู้สักที
 
ว่าความรู้
F#m 
สึกฉันตอนนี้ 
 
เป็นอย่างไร

OUTRO | A | F#m | D | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites