Tune to Eb
INTRO | Em D | Em | Am Bm | Em |
INTRO | C D | Em | Am Bm | Em |

 
หน้าตา
Em 
กะดี 
 
เป็นห
D 
ยังคือใจ
Em 
ดำดำ
 
เอาหัวใจอ้ายไ
Am 
ปยำ 
 
ไป
Bm 
ดึกฟาดถิ่ม
Em 
เข้าป่า
 
ฮู้ว่าอ้าย
C 
ฮักคนอื่นบ่
A7 
เป็นแฮงบ่เห็นค่า
 
ม่วนหลายซั่นบ้อน้อ
G 
งหล่า 
 
หลับ
Bm 
ตาจั่งมีค
Em 
นใหม่

 
มีหยังอีก
C 
บ่ 
 
ที
D 
จ่อยิงใจ
Em 
อ้ายเจ็บ
 
อีกจักสเ
C 
ต็ป 
 
จั่ง
D 
สิถึงขั้น
G 
สาใจ
 
เห็นใจอ้าย
Em 
บ่ขาด 
 
กะบ่หลูโตน
E7 
ซาดแหน่บ้อ
Am 
คนไค
 
ตั๋วจนเซืองส่นบ่
G 
ได้ 
 
เฮ็ดบาปใจ
Bm 
อ้ายคักแ
Em 
ท้แก้วตา

 
อ้ายโง่นำ
Bm 
บ่ทัน 
 
อย่าตั๋วกันหลายซั้นคัก
Em 
หลาย
 
แค่
D 
ฮู้ว่าเจ้าบ่มี
C 
ใจ 
 
กะเบิ่ดป่อง
D 
ไป 
 
แล้วเด้
G 
อน้องหล่า
 
ให้เฮ็ดใจ
Bm 
แหน่ 
 
จั่งค่อยตั๋วใ
D 
หม่กะได้
Em 
กานดา
 
จั่งได๋อ้
D 
ายกะบ่มีปัญ
C 
ญา 
 
เซา
D 
ฮักเจ้าได้ดอกเ
G 
ด้อ

INSTRU | Em D | Em | Am Bm | Em |
INSTRU | C D | Em | C | D | Em |

 
มีหยังอีก
C 
บ่ 
 
ที
D 
จ่อยิงใจ
Em 
อ้ายเจ็บ
 
อีกจักสเ
C 
ต็ป 
 
จั่ง
D 
สิถึงขั้น
G 
สาใจ
 
เห็นใจอ้าย
Em 
บ่ขาด 
 
กะบ่หลูโตน
E7 
ซาดแหน่บ้อ
Am 
คนไค
 
ตั๋วจนเซืองส่นบ่
G 
ได้ 
 
เฮ็ดบาปใจ
Bm 
อ้ายคักแ
Em 
ท้แก้วตา

 
อ้ายโง่นำ
Bm 
บ่ทัน 
 
อย่าตั๋วกันหลายซั้นคัก
Em 
หลาย
 
แค่
D 
ฮู้ว่าเจ้าบ่มี
C 
ใจ 
 
กะเบิ่ดป่อง
D 
ไป 
 
แล้วเด้
G 
อน้องหล่า
 
ให้เฮ็ดใจ
Bm 
แหน่ 
 
จั่งค่อยตั๋วใ
D 
หม่กะได้
Em 
กานดา
 
จั่งได๋อ้
D 
ายกะบ่มีปัญ
C 
ญา 
 
เซา
D 
ฮักเจ้าได้ดอกเ
G 
ด้อ

 
จั่งได๋อ้ายกะบ่มี
Am 
ปัญญา 
 
เซา
Bm 
ฮักเจ้าได้.
Em 
..ดอกเด้อ

OUTRO | C D | Am Bm | C D | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites