INTRO | Em | Em | Em | D |
INTRO | Em | Em | Em | D | D |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | C | C | D | D |

 
(ญ) ว่าน้องตาคมผมย
G 
าว
 
สาวสวยหว่
Em 
าใคร 
 
ตอนนั้นจีบกันใ
Am 
หม่ๆ
 
(ช) ว่าสวยหวิ้ม สวยห
D 
วิ้ม

 
(ญ) ตามใจทุกอ
G 
ย่าง
 
เข้าตามตรอกออก
Em 
ประตู 
 
พ่อแม่
Am 
รับรู้
 
(ช) จะยก
D 
ให้ 
 
ยกใ
G 
ห้

 
(ญ) แต่พอไม่สวยไม่
Am 
ขาวไม่สาวเหมือนเดิม
 
นานวันก็
Bm 
เริ่มผัวฉันเปลี่ยนไป
 
บ้านช่องไม่
Am 
หลบแข่งนกชนไก่
 
เมาแล้วใจใ
D 
หญ่ให้ตังค์พริตตี้
 
หน้าเฉียงตรง
Am 
กลางหวางหัวพอดี
 
ได้ผัวพัน
D 
นี้.. 
 
หน้าริดให้หูข
G 
าด

 
(ช) ไม่เฉียงหัวก็
Am 
ตาย 
 
ถ้าได้เมีย
Bm 
พันนี้
 
ซอกแซกฉ่อง
Am 
แฉ่ง 
 
แหลงปากแหลมฉุ๊บ
 
แล้วหุบไม่ไ
D 
ด้สักนาทีเดียว

 
(ญ) แล้วไซพี่ไม่หลบบ้
G 
าน
 
(ช) ก็เมียด่า เมียด่า แล้วด่าไซหนัก
Em 
หนา
 
(ญ) ไอ้ผัวบ้า ผัวบ้า แล้วไปไหนมาแร
Am 
กวา
 
(ช) อย่ามั่วตะๆ  
 
 
(ญ) งั้นข้าวปลาไม่ต้อง
D 
กิน
 
(ช) แลตะมันทำแ
G 
ดก

 
(ญ) ศุกร์
Em 
เมาเสาร์นอนอาทิตย์
Bm 
ถอนจันทร์
Em 
ไข้
 
อังคาร
Am 
หาย..พุธนี้ไปห
D 
ลาว 
 
เห้อ..

 
(ช) ก็สาม
Em 
วันดีสี่วั
Bm 
นด่า 
 
พี่เลย
Em 
หาแต่เรื่องเมา
 
เมียไม่หุ
Am 
งข้าว
D 
   
 
ทำแดกมาก็ทำหลบ

INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | Am | Am | D | D |

 
(ช) ไม่เฉียงหัวก็
Am 
ตาย 
 
ถ้าได้เมีย
Bm 
พันนี้
 
ซอกแซกฉ่อง
Am 
แฉ่ง 
 
แหลงปากแหลมฉุ๊บ
 
แล้วหุบไม่ไ
D 
ด้สักนาทีเดียว

 
(ญ) แล้วไซพี่ไม่หลบบ้
G 
าน
 
(ช) ก็เมียด่า เมียด่า แล้วด่าไซหนัก
Em 
หนา
 
(ญ) ไอ้ผัวบ้า ผัวบ้า แล้วไปไหนมาแร
Am 
กวา
 
(ช) อย่ามั่วตะๆ  
 
 
(ญ) งั้นข้าวปลาไม่ต้อง
D 
กิน
 
(ช) แลตะมันทำแ
G 
ดก

 
(ญ) ศุกร์
Em 
เมาเสาร์นอนอาทิตย์
Bm 
ถอนจันทร์
Em 
ไข้
 
อังคาร
Am 
หาย..พุธนี้ไปห
D 
ลาว 
 
เห้อ..

 
(ช) ก็สาม
Em 
วันดีสี่วั
Bm 
นด่า 
 
พี่เลย
Em 
หาแต่เรื่องเมา
 
เมียไม่หุ
Am 
งข้าว
D 
   
 
ทำแดกมาก็ทำห
G 
ลบ

OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |
OUTRO | C | C | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites