INTRO | C#m | B | A | B | ( 2 Times )

 
กะอยาก
C#m 
สิเป็น
 
เป็นผู้บ่าวของหม่อมพระน
B 
าง
 
คู่กับเจ้าจนชัวนิ
A 
รันดร์
 
ให้พ่อแม่เจ้าเอิ้นอ้ายลูกเ
B 
ขย
 
เอิ้นลูกเขยสิได้บ่..
 

C#m 
  ขั่นเจ้าได้คบดอกนำอ้าย
B 
  บ่มีมื้อใดบ่แลเหลียว
A 
  สิมีแต่เจ้าผู้เดียว
B 
  เจ้าผู้เดียวเด้อนาง

C#m 
  ใบปริญญาบ่มีอ้าง 
 
 
B 
  หนทางอย่างกะบ่หรู
A 
  บ่แม่นหมอบ่แม่นครู 
 
 
B 
  หรือ ส.จ. คนโก้

C#m 
  อ้ายคงเอือมไปบ่ถึง 
 
 
B 
  ได้แต่ยืนแนมนางฟ้า
A 
  คือบ่ได้ดอกสบตา 
 
 
B 
  กับคนงามอย่างเจ้า

C#m 
  แต่อ้ายใจเดียวละเป็นคนจริงใจ
B 
  ถ้าคบกันแล้วบ่มีวันทิ้มไป
A 
  สิมีแต่เจ้า 
 
เพียงเจ้าผู้เ
B 
ดียวในสี่ห้องหัวใจ

INSTRU | C#m | B | A | B |

 
กะอยาก
C#m 
สิเป็น
 
เป็นผู้บ่าวของหม่อมพระน
B 
าง
 
คู่กับเจ้าจนชัวนิ
A 
รันดร์
 
ให้พ่อแม่เจ้าเอิ้นอ้ายลูกเ
B 
ขย
 
เอิ้นลูกเขยสิได้บ่..
 

C#m 
  ขั่นเจ้าได้คบดอกนำอ้าย
B 
  บ่มีมื้อใดบ่แลเหลียว
A 
  สิมีแต่เจ้าแต่ผู้เดียว
B 
  เจ้าผู้เดียวเด้อ

 
  ติดที่
C#m 
อ้าย 
 
มันบ่หล่อคือเขา
B 
  บุญบ่ถึงสำหรับเจ้า
A 
  ขนาดเหล้าขาวอ้ายยังต้องเซ็น
B 
  สิเอาอิหยังไปหอมแก้ม

C#m 
  ยาเส้นตราหงษ์วางบนตัก
B 
  พันข้างรถจักรน้อฮ้างๆ
A 
  ชีวิตของอ้ายบ่หรูหรา
B 
  บ่สมกับเจ้าดอกคำ..เอ้ย

INSTRU | C#m | B | A | B |

C#m 
  ขั่นได้พระนางมาเป็นเคียงคู่
B 
  สิมีแต่ You และ You and I
A 
  กะมีแต่ใจให้เจ้าผู้เ
B 
ดียว

 
กะอยาก
C#m 
สิเป็น
 
เป็นผู้บ่าวของหม่อมพระน
B 
าง
 
คู่กับเจ้าจนชัวนิ
A 
รันดร์
 
ให้พ่อแม่เจ้าเอิ้นอ้ายลูกเ
B 
ขย
 
เอิ้นลูกเขยสิได้บ่
 

C#m 
  ขั่นเจ้าได้คบดอกนำอ้าย 
 
 
B 
บ่มีมื้อใดบ่แลเหลียว
A 
  สิมีแต่เจ้าผู้เดียว 
 
 
B 
  เจ้าผู้เดียวเด้อนาง

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |

C#m 
อยากสิขอ 
 
สิขอหม่อมพระนาง
 
อยากสิขอ สิขอหม่อมพระนาง
 
 
เป็นลูกใภ้อิพ่อ เป็นลูกใภ้อิแม่
 
 
เรื่องค่าดองเจ้าบ่ต้องห่วงกัน
 
 
เรื่องค่าดองเจ้าบ่ต้องห่วงกัน
 
 
อ้ายสิหาสุทาง ถึงต้องยอมเป็นหนี้
 
 
หัวใจพี่มันกะมีแต่นาง
 
 
หัวใจพี่มันกะมีแต่นาง
 
 
สิบ่มีผู้อื่นข้ามาดอกยุ่งเกี่ยว
 

C#m 
ขอสัญญาว่าอ้ายสิบ่ผันแปร
 
ขอสัญญาว่าอ้ายสิบ่ผันแปร
 
 
สิฮักเดียวแต่เจ้าไปจนสุดหัวใจ
 
 
กะอยากสิเป็นของหม่อมพระนาง
 
 
คู่กับเจ้าไปจนชัวนิรันดร์
 
 
ให้พ่อแม่ของเจ้าเอิ้นอ้าย ลูกเขย..
 

OUTRO | C#m | C#m | C#m | C#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites