INTRO | A | A E |
INTRO | A | A | A | A |
INTRO | A G# G F# |
INTRO | A G# G F# | E |

 
กี่โมงแ
A 
ล้วทำไมไม่กลับ
 
ผับปิดแ
F#m 
ล้วไม่เห็นมาหา
 
โทรจิก
D 
จนมือชา
 
ไม่ยอมแหก
E 
ตาดูเวลาหรือไง

 
คนคิด
A 
ถึงเข้าใจอ๊ะเปล่า
 
รอกิน
F#m 
ข้าวตั้งแต่ 
 
หกโมงเย็น
 
เดี๋ยวต้องก
D 
ลายเป็นประเด็น
 
รอเคลียร์ตอน
E 
นี้ 
 
รีบๆมาเลย

 
ไม่
D 
นานก็โทรกลับ
E 
มา
 
เอาละ
C#m 
วะเป็นเสียงคน
F#m 
อื่น
 
ฉันเ
D 
องแทบล้มทั้ง
E 
ยืน
 
เมื่อเขาพูด
A 
มา.. 
 
“ขอโทษนะครับ”

 
แฟนคุณคอ
A 
พับ พับ พับ พับ
 
แฟนคุณคอ
F#m 
พับ พับ พับ พับ
 
แล้วตอนนี้ห
D 
ลับ หลับ หลับ หลับ
 
ไม่รู้เรื่องเ
E 
ลย

 
แฟนคุณได้
A 
น็อค น็อค น็อค น็อค
 
แดกนัน
F#m 
สต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
 
รีบมารับ
D 
ก่อน 
 
ค่อยไปเคลียร์
E 
กัน

 
เล่น
A 
กินไม่ธรรมดา 
 
ไม่ผสมโซดา
F#m 
เติมจนเต็มอัตรา 
 
จุดจบของสุรา
 
คอ
D 
พับ พับ พับ พับ พับ
 
ได้เวลาคอ
E 
พับ พับ พับ พับ พับ..

INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | A G# G F# | E |

 
กี่โมงแ
A 
ล้วทำไมไม่กลับ
 
ผับปิดแ
F#m 
ล้วไม่เห็นมาหา
 
โทรจิก
D 
จนมือชา
 
ไม่ยอมแหก
E 
ตาดูเวลาหรือไง

 
คนคิด
A 
ถึงเข้าใจอ๊ะเปล่า
 
รอกิน
F#m 
ข้าวตั้งแต่ 
 
หกโมงเย็น
 
เดี๋ยวต้องก
D 
ลายเป็นประเด็น
 
รอเคลียร์ตอน
E 
นี้ 
 
รีบๆมาเลย

 
ไม่
D 
นานก็โทรกลับ
E 
มา
 
เอาละ
C#m 
โว้ยเป็นเสียงคน
F#m 
อื่น
 
ฉันเ
D 
องแทบล้มทั้ง
E 
ยืน
 
เมื่อเขาพูด
A 
มา.. 
 
“ขอโทษนะครับ”

 
แฟนมึงคอ
A 
พับ พับ พับ พับ
 
แฟนมึงคอ
F#m 
พับ พับ พับ พับ
 
ตอนนี้เสือกห
D 
ลับ หลับ หลับ หลับ
 
ไม่รู้เรื่องเ
E 
ลย

 
แฟนมึงมัน
A 
น็อค น็อค น็อค น็อค
 
แดกนัน
F#m 
สต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
 
รีบมารับ
D 
ก่อน 
 
ค่อยไปเคลียร์
E 
กัน

 
แฟนมึงคอ
A 
พับ พับ พับ พับ
 
แฟนมึงคอ
F#m 
พับ พับ พับ พับ
 
ตอนนี้เสือกห
D 
ลับ หลับ หลับ หลับ
 
ไม่รู้เรื่องเ
E 
ลย

 
แฟนมึงมัน
A 
น็อค น็อค น็อค น็อค
 
แดกนัน
F#m 
สต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
 
รีบมารับ
D 
ก่อน 
 
ค่อยไปเคลียร์
E 
กัน
 
ร้านกำลังปิด..
 

OUTRO | A | A | A | A |
OUTRO | A | A | A | A |
OUTRO | A G# G F# | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites