INTRO | Emaj7 Am | Emaj7 D7 |
INTRO | Emaj7 Am | Emaj7 D7 |

Emaj7 
ดาวที่เราเฝ้า
Am 
มอง
 
อยู่ไกล
Emaj7 
เพียงใด 
 
ฉันยังใฝ่
D7 
ปอง
Emaj7 
ใจที่ยังเฝ้า
Am 
รอ
 
จะนานเ
Emaj7 
พียงใด 
 
ทุกวันจะ
D7 
รอ

 
เมื่อ
Emaj7 
โชคชะตาได้
Bm 
พรากพาเธอ
Amaj7 
ไปไกล
 
แต่
Emaj7 
ความรักไม่อาจ
Bm 
ลบเลือนลาง
Amaj7 
จางไป
 
ทุก
G#m 
อย่าง.. 
 
 
C#m 
นั้นยังรอเพียงเธอ
F#m 
กลับมา..เท่า
B 
นั้น

Amaj7 
กลั่นกรองเรื่องราว 
 
 
Am 
เก็บเอาไว้คว
G#m 
ามสุข
 
จาก
C#m 
ฉันและเธอจรดวันนี้
Amaj7 
อ่านเพียงข้อความ 
 
 
Am 
อุ่นใจเหมือนเธอ
G#m 
อยู่..
 
ตรง
C#m 
นี้ที่เดิมในความ
F#m 
รู้สึก
 
ไม่เ
B 
คย..เสียเธอไป..

INSTRU | Emaj7 Am | Emaj7 D7 |
INSTRU | Emaj7 Am | Emaj7 D7 |
INSTRU | Emaj7 Bm | Amaj7 |
INSTRU | Emaj7 Bm | Amaj7 |

 
ฉัน
G#m 
อยาก..
 
ให้เธอที่
C#m 
รักของฉันคนเดิมกลับ
F#m 
มา
 
เท่า
B 
นั้น
 
ทุก
G#m 
อย่าง..
 
ในคืนที่
C#m 
สองเรามองดวงดาว
F#m 
บนฟ้า
 
สุขใจแค่ไ
B 
หน..

Amaj7 
กลั่นกรองเรื่องราว 
 
 
Am 
เก็บเอาไว้ควา
G#m 
มสุข
 
จาก
C#m 
ฉันและเธอจรดวันนี้
Amaj7 
อ่านเพียงข้อความ 
 
 
Am 
อุ่นใจเหมือนเธอ
G#m 
อยู่..
 
ตรง
C#m 
นี้ที่เดิมในความ
F#m 
รู้สึก
 
จะผ่านนานเท่า
B 
ไร..

 
เรื่องราวเ
G#m 
หล่านั้น..
 
หลับลงคง
C#m 
พบเจอกันในความ
F#m 
รู้สึก..
 
ไม่เ
B 
คย..  
B9 
เสียเธอไป

OUTRO | Emaj7 Am | Emaj7 D7 |
OUTRO | Emaj7 Am | Emaj7 D7 |
OUTRO | Emaj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites