ข้างนอกฮาฮาข้างในฮือฮือ Loserpop


INTRO | Fmaj7 | Am | Gm | Bbm C |
INTRO | Fmaj7 | Am | Gm | Bbm C |
INTRO | Fmaj7 | Am | Gm | Bbm C |

 
ไม่
Fmaj7 
ใช่คนที่สำคัญ 
 
Am 
นที่เธอคิดรักกัน
 
Gm 
ค่อยากเห็นเธอเป็นสุข 
 
และฉัน
ก็ยินดี

 
   ทำ
Fmaj7 
ให้เธอยิ้มทุกวัน 
 
แต่ฉั
Am 
นเศร้าอยู่อย่างนี้
 
   
Gm 
เก่งดีนะหัวใจ

 
   
Am 
หวังเป็นคนนั้
Bb 
น คนที่เธอรัก
 
   
Am 
เฝ้ารอวันนั้
Bb 
น นานสักแค่ไหน
 
   ที่
Gm 
ใจเธอหมดรักเขาสักที

 
เจ็
Fmaj7 
บเพียงใด 
 
ฉันพร้
Am 
อมยอมทำทุกอย่
Gm 
าง
 
แค่อยู่นานๆ กับฉั
นก่อนได้ไหม
 
Fmaj7 
มดเวลา 
 
ฉันกลั
Am 
วรักเราห่างห
Gm 
าย..
 
ถูกทิ้
Bbm 
ง..เดียวด
Am 
าย.. 
 
 
D7 
 
ถ้าหา
Gm 
ก..เธอกลับไปอยู่กับเข
Bbm 
าที่เธอรัก

INSTRU | Fmaj7 | Am | Gm | C |
INSTRU | Fmaj7 | Am | Gm | C |

 
   
Am 
หวังเป็นคนนั้
Bb 
น คนที่เธอรัก
 
   
Am 
เฝ้ารอวันนั้
Bb 
น นานสักแค่ไหน
 
   ที่
Gm 
ใจเธอหมดรักเขาสักที

INSTRU | Fmaj7 | Am | Gm | C |
INSTRU | Fmaj7 | Am | Gm | C | C |

 
เจ็
Fmaj7 
บเพียงใด 
 
ฉันพร้
Am 
อมยอมทำทุกอย่
Gm 
าง
 
แค่อยู่นานๆ กับฉั
นก่อนได้ไหม
 
Fmaj7 
มดเวลา 
 
ฉันกลั
Am 
วรักเราห่างห
Gm 
าย..
 
ถูกทิ้
Bbm 
ง..เดียวด
Am 
าย.. 
 
 
D7 
 
และฉั
Gm 
นคงหม
ดความหม
Am 
าย.. 
 
 
D7 
 
ถ้าหา
Gm 
ก..เธอกลับไปอยู่กับเข
Bbm 
าที่เธอรัก

INSTRU | Fmaj7 | Am | Gm | C |
INSTRU | Fmaj7 | Am | Gm |

 
ถูกทิ้
Bb 
ง.. 
 
เดียว
Am 
ดาย.. 
 
 
D7 
 
และฉั
Gm 
นคงหม
ดความหม
Am 
าย.. 
 
 
D7 
 
ถ้าหา
Gm 
ก..เธอกลับไปอยู่กับเ
Bbm 
ขาที่เธอรัก.. 
 
 
Fmaj7 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites