INTRO | C | Em | Am G | F | G | G |

C 
ขอโทษเธอวันนี้ 
 
ที่
Em 
ทำให้เธอเสียใจ
 
ไม่เคย
F 
สน ไม่เคยแคร์อะไร ไม่เคยเหลีย
G 
วแล

 
ไม่
C 
คิดที่รักษา 
 
 
Em 
มาจนวันนี้
 
เธอคน
F 
ดี..วันนี้..
 
บอกไม่อยาก
G 
มีฉันเดินร่วมทาง

Am 
  แต่กลับรู้สึก 
 
สำ
Em 
นึกในวันที่สาย
 
  เรียกร้
F 
องโหยหาอะไ
G 
รเธอก็ไม่กลับ
C 
มา
Am 
  อยากจะแก้ไข 
 
ให้
Em 
อภัยฉันเ
Am 
ถิดหนา
 
  มันจะไม่
F 
มีอีกแล้วน้ำตานับต่อจาก
G 
นี้

 
มันผิดที่
C 
ฉันเองไม่ดี
G 
พอ
 
แค่อยากจะ
Am 
ขอ..โอ
Em 
กาสอีกสักครั้ง
 
ความ
F 
รักที่สวยงาม 
 
ฉัน
Em 
ทำมันพัง
 
ขอโอ
Dm 
กาสฉันได้แก้ไ
G 
 
แม้ว่าสิ่งที่ขอร้
C 
อง 
 
เธอต้อง
G 
ลำบากใจ
 
ความเจ็บครั้
Am 
งนี้.. 
 
มันเกินจะใ
Em 
ห้อภัย
 
กลับ
F 
มาเหมือนเดิมเริ่ม
Em 
ต้นกันใหม่
 
ให้เ
F 
ธอมั่นใจ 
 
จะต้อง
G 
ดีกว่าที่ผ่า
C 
นมา.. 
 
 
G 

INSTRU | C G | Am Em | F Em | Dm G |
INSTRU | C G | Am Em | F Em | F G |

Am 
  แต่กลับรู้สึก 
 
สำ
Em 
นึกในวันที่สาย
 
  เรียกร้
F 
องโหยหาอะไ
G 
รเธอก็ไม่กลับ
C 
มา
Am 
  อยากจะแก้ไข 
 
ให้
Em 
อภัยฉันเ
Am 
ถิดหนา
 
  มันจะไม่
F 
มีอีกแล้วน้ำตานับต่อจาก
G 
นี้

 
มันผิดที่
C 
ฉันเองไม่ดี
G 
พอ
 
แค่อยากจะ
Am 
ขอ..โอ
Em 
กาสอีกสักครั้ง
 
ความ
F 
รักที่สวยงาม 
 
ฉัน
Em 
ทำมันพัง
 
ขอโอ
Dm 
กาสฉันได้แก้ไ
G 
 
แม้ว่าสิ่งที่ขอร้
C 
อง 
 
เธอต้อง
G 
ลำบากใจ
 
ความเจ็บครั้
Am 
งนี้.. 
 
มันเกินจะใ
Em 
ห้อภัย
 
กลับ
F 
มาเหมือนเดิมเริ่ม
Em 
ต้นกันใหม่
 
ให้เ
F 
ธอมั่นใจ 
 
จะต้อง
G 
ดีกว่าที่ผ่า
C 
นมา.. 
 
 
G 

 
มันผิดที่
C 
ฉันเองไม่ดี
G 
พอ
 
แค่อยากจะ
Am 
ขอ..โอ
Em 
กาสอีกสักครั้ง
 
ความ
F 
รักที่สวยงาม 
 
ฉัน
Em 
ทำมันพัง
 
ขอโอ
Dm 
กาสฉันได้แก้ไ
G 
 
แม้ว่าสิ่งที่ขอร้
C 
อง 
 
เธอต้อง
G 
ลำบากใจ
 
ความเจ็บครั้
Am 
งนี้.. 
 
มันเกินจะใ
Em 
ห้อภัย
 
กลับ
F 
มาเหมือนเดิมเริ่ม
Em 
ต้นกันใหม่
 
ให้เ
F 
ธอมั่นใจ 
 
จะต้อง
G 
ดีกว่าที่ผ่า
C 
นมา..

 
ให้เ
F 
ธอมั่นใจ 
 
จะไม่
Fm 
มีอีกแล้วน้ำ
C 
ตา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites