Tune to Eb

 
นอนหน่อยไหม..
 

 
  ก็รู้แหละว่าเธอ
Cmaj7 
ชอบเขา
Fmaj7 
  ก็รู้แหละว่าเธอยังคิดถึงเขาอยู่
Cmaj7 
  ฉันนั้นคงทำอะไรไม่ได้มากมาย
Fmaj7 
  ฉันนั้นคงทำอยู่เพียงแค่มองเธออยู่ไกลๆ

Em 
  ได้โปรดลืมเ
Am 
รื่องจากการทุกข์ใจ
 
  ใน
F 
คืนนี้.. 
 
ให้ทุก
G 
สิ่งได้เป็นดั่งหวัง

 
  นอนหน่อย
Cmaj7 
ไหม เธอควรจะรักตัวเองเสียบ้าง
 
  ดึกขนาดนี้หากคิดถึงเขาคง
Fmaj7 
ทักมา..ตั้งนานแล้ว
Cmaj7 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังคิดถึงอยู่
 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังรอเขาอยู่
Fmaj7 
ฝ่ายเดียว
 
  ฉันว่าเธอควรพอได้แล้วและไปนอน..
 

INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Fmaj7 |

Cmaj7 
  ทำไมคนที่เธอเฝ้ารอถึงไม่เป็นฉัน
Fmaj7 
  ทำไมคนที่เธอต้องการถึงไม่เป็นฉัน
Cmaj7 
  จะได้ไม่ต้องมองหน้าจอ 
 
รอเขาอยู่อย่างนั้น
Fmaj7 
  ได้โปรดลืมเรื่องจากการทุกข์ใจในคืนนี้

Em 
  ได้โปรดลืมเ
Am 
รื่องจากการทุกข์ใจ
 
  ใน
F 
คืนนี้.. 
 
ให้ทุก
G 
สิ่งได้เป็นดั่งหวัง

 
  นอนหน่อย
Cmaj7 
ไหม เธอควรจะรักตัวเองเสียบ้าง
 
  ดึกขนาดนี้หากคิดถึงเขาคง
Fmaj7 
ทักมา..ตั้งนานแล้ว..
 
Cmaj7 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังคิดถึงอยู่
 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังรอเขาอยู่
Fmaj7 
ฝ่ายเดียว
 
  ฉันว่าเธอควรพอได้แล้วและไปนอน..
 

INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Eb | Eb |
INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Eb | Eb |

Cmaj7 
  เธอควรจะรักตัวเองเสียบ้าง
 
  ดึกขนาดนี้หากคิดถึงเขาคง
Fmaj7 
ทักมา..ตั้งนานแล้ว..
 

Am 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังคิดถึงอยู่
 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังรอเขาอยู่
Fmaj7 
ฝ่ายเดียว
 
  ฉันว่าเธอ ควรพอได้แล้ว
 

 
  นอนหน่อย
Cmaj7 
ไหม เธอควรจะรักตัวเองเสียบ้าง
 
  ดึกขนาดนี้หากคิดถึงเขาคง
Fmaj7 
ทักมา..ตั้งนานแล้ว..
 
Am 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังคิดถึงอยู่
 
  มีเพียงเรานั้นที่ยังรอเขาอยู่
Fmaj7 
ฝ่ายเดียว
 
  ฉันว่าเธอควรพอได้แล้ว และไป
Cmaj7 
นอน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites