INSTRU | Bm E | C#m F#m | Bm E | A |

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัด..สิน
F#m 
ใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล

Bm 
สิ้นปี 
 
 
E 
อยู่อย่างนี้คง
C#m 
สิ้นใจ
F#m 
นับวันใกล้เข้า
Bm 
มาทีไร 
 
ในใ
E 
จมันยิ่งเ
A 
หงา
Bm 
ขอซักค
E 
นที่เข้ามา 
 
 
C#m 
ใช้เว
F#m 
ลาข้างๆกัน
Bm 
รับประกันจะไม่เห
E 
งาซักวันถ้า
A 
ทักมา

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัดสิ
F#m 
นใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล
 
(เห้อ..เมื่อไหร่จะทักมาซักทีว่ะ)
 

 
ก็คงต้อง
Bm 
ทำอะไรคนเดียว
 
มันคงจะเห
E 
งาไม่เบาเลยเชียว
C#m 
ระวังถ้ายังไม่จีบตอ
F#m 
นนี้
 
คงไม่มีใ
Bm 
ครมาเคียง 
 
ต้องเค้าด
E 
าวน์บนเตียง
 
ถ้าเ
A 
ธอยังไม่เข้ามาซักที

Bm 
  ไม่มีใครให้เซอไ
E 
พรซ์มานานละ
 
  วันวาเลนไ
C#m 
ทนอยากได้อะไร
 
  จะหามา
F#m 
ให้นี่ปลูกดอกไม้ไว้รอละ
Bm 
  ใกล้จะหนาวทำไ
E 
ง 
 
ถ้
A 
างั้นเธอมานี่มั้ยมาให้กอด

INSTRU | Bm E | C#m F#m | Bm E | A |

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัด..สิน
F#m 
ใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล

 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีใ
E 
คร 
 
ให้
C#m 
ควงทุ
F#m 
กวัน
 
ช้ากว่า
Bm 
นั้นระ
E 
วัง 
 
ไม่ทัน
A 
ใช้
 
จีบตอ
Bm 
นนี้ 
 
ยัง
E 
ทัน 
 
รีบ
C#m 
ตัด..สิน
F#m 
ใจ
 
ระวังเ
Bm 
หงาจนตายอีกห
E 
ลายเทศก
A 
าล

 
ให้เป็นเธอได้ไหม.. ในทุกเทศกาล..
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites