Tune to Eb
INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | C | C | A | B |

Em 
ฉันย่างกรายเข้า
G 
มาในที่แสน
A 
อันตราย 
 
 
C 
 
D 
Em 
เข้าชนพวกศัต
G 
รูเดนอธรรมอย่างไม่ก
A 
ลัวตาย 
 
 
C 
 
D 
Em 
แม้ต้องแลกด้วย
G 
ชีวิตฉัน 
 
เพื่อค
A 
วามเป็นธรรมก็จะ
C 
พลีให้ 
 
 
D 
 
เพราะ
C 
ภารกิจเหนือ
D 
สิ่งอื่นใด 
 
ก็ไม่เค
Em 
ยกลัว

 
ถ้า
C 
พูดแล้วยังไม่ฟัง 
 
อย่า
D 
หาว่ายังไม่เตือน
 
Bm 
ะท้าชนให้สะเทือนจน
Em 
ชั้นฟ้า
A 
ตายไม่ตายไม่ว่า
 
แต่พื้นแผ่นดินอย่าคิดจะ
B7 
มารุกรานทำลาย

 
จะ
Em 
พุ่งเข้าอย่างไม่ถ
G 
อย 
 
บุกอย่างไม่ถ
A 
อย
 
จะเอาตัวเข้าขวางท
C 
างปืน 
 
 
D 
Em 
ขอที่จะหยัด
G 
ยืนเข้าฝ่าดง
A 
ปืน
 
ดงกระสุนอย่างไม่ก
C 
ลัวตาย 
 
 
D 
 
ไม่ว่าหน้าไ
C 
หนก็เชิญเข้ามาทะ
D 
ลุทะลวงเข้ามา
 
Bm 
ะท้าชนก็เข้ามาขอ
Em 
สู้ตาย 
 
 
G 
 
ก็ไม่ถ
A 
อยไม่ยอมจะสู้จนสุด
B7 
ใจจะขวางทางปืน

INSTRU | Em | D | C | B7 | ( 4 Times )
INSTRU | B7 | B7 |

 
ถ้า
C 
พูดแล้วยังไม่ฟัง 
 
อย่า
D 
หาว่ายังไม่เตือน
 
Bm 
ะท้าชนให้สะเทือนจน
Em 
ชั้นฟ้า
A 
ตายไม่ตายไม่ว่า
 
แต่พื้นแผ่นดินอย่าคิดจะ
B7 
มารุกรานทำลาย

 
จะ
Em 
พุ่งเข้าอย่างไม่ถ
G 
อย 
 
บุกอย่างไม่ถ
A 
อย
 
จะเอาตัวเข้าขวางท
C 
างปืน 
 
 
D 
Em 
ขอที่จะหยัด
G 
ยืนเข้าฝ่าดง
A 
ปืน
 
ดงกระสุนอย่างไม่ก
C 
ลัวตาย 
 
 
D 
 
ไม่ว่าหน้าไ
C 
หนก็เชิญเข้ามาทะ
D 
ลุทะลวงเข้ามา
 
Bm 
ะท้าชนก็เข้ามาขอ
Em 
สู้ตาย 
 
 
G 
 
ก็ไม่ถ
A 
อยไม่ยอมจะสู้จนสุด
B7 
ใจจะขวางทางปืน
 
( จะขวางทางปืน.. )
 

OUTRO | Em | Em | Em | Em |
OUTRO | Em | Em | Em | Em |
OUTRO | C | C | A | B | Em |
 
( จะขวางทางปืน.. )
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites