บางคนตื่นนอนตอ
Cmaj7 
นเช้า เก้านาฬิกา
G/B 
  แตกต่างกับฉัน ตอนนี้ฉัน
Am 
ต้องการนิทรา 
F 
  ดวงตาของฉันอาจดูล่อง
Cmaj7 
ลอย เพราะฤทธิ์ยา
G/B 
  หากเธออยากคุยกับฉันตอ
Bm 
นนี้ แค่กระซิบมา 
F 

 
ดูควันมันลอย
Cmaj7 
ขึ้นฟ้า แล้วจ
G/B 
างไป
 
แล้วต้องเป็นใครกัน
Am 
หนา ที่ก
F 
ลางใจ
 
วันนี้คงเมากัน
Cmaj7 
ช้า เพราะบ
G/B 
างไป
 
อย่ากลัวไปเลย
Am 
ที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บ
F 
างใบ

 
ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับ
Cmaj7 
ใคร
 
เพราะตอนคุณยิ้มก็
G/B 
กินขาด
 
แก้มเธอตอนที่ฉี
Am 
กยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตร
F 
ฟินสัส
 
แค่เดินสวนทางกั
Cmaj7 
บฉัน นึกว่านางฟ้ามา
G/B 
บินผ่าน
 
ไม่ต้องไปเปรียบกับ
Am 
ใคร เพราะยังไงเธอก็
F 
กินขาด

INSTRU | Cmaj7 | G/B | Am | F |
INSTRU | Cmaj7 | G/B | Am | F |

 
ดูควันมันลอย
Cmaj7 
ขึ้นฟ้า แล้วจ
G/B 
างไป
 
แล้วต้องเป็นใครกัน
Am 
หนา ที่ก
F 
ลางใจ
 
วันนี้คงเมากัน
Cmaj7 
ช้า เพราะบ
G/B 
างไป
 
อย่ากลัวไปเลย
Am 
ที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บ
F 
างใบ

 
ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับ
Cmaj7 
ใคร
 
เพราะตอนคุณยิ้มก็
G/B 
กินขาด
 
แก้มเธอตอนที่ฉี
Am 
กยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตร
F 
ฟินสัส
 
แค่เดินสวนทางกั
Cmaj7 
บฉัน นึกว่านางฟ้ามา
G/B 
บินผ่าน
 
ไม่ต้องไปเปรียบกับ
Am 
ใคร เพราะยังไงเธอก็
F 
กินขาด

 
ดูควันมันลอย
Cmaj7 
ขึ้นฟ้า แล้วจ
G/B 
างไป
 
แล้วต้องเป็นใครกัน
Am 
หนา ที่ก
F 
ลางใจ
 
วันนี้คงเมากัน
Cmaj7 
ช้า เพราะบ
G/B 
างไป
 
อย่ากลัวไปเลย
Am 
ที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บ
F 
างใบ

 
ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับ
Cmaj7 
ใคร
 
เพราะตอนคุณยิ้มก็
G/B 
กินขาด
 
แก้มเธอตอนที่ฉี
Am 
กยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตร
F 
ฟินสัส
 
แค่เดินสวนทางกั
Cmaj7 
บฉัน นึกว่านางฟ้ามา
G/B 
บินผ่าน
 
ไม่ต้องไปเปรียบกับ
Am 
ใคร เพราะยังไงเธอก็
F 
กินขาด

OUTRO | Cmaj7 | G/B | Am | F |
OUTRO | Cmaj7 | G/B | Am | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites