INTRO | Dmaj7 | Bm | Em | Dmaj7 | ( 3 Times )

 
ที่ตาแ
D 
ดงๆ 
 
น่ะเขาไม่ได้เศร้าใ
G 
 
แต่ว่าเพิ่ง get  
Em 
high 
 
หลุมใหญ่เมือ
Dmaj7 
กี้นี้
 
เดินไปเดิน
D 
มาเริ่มลงตา 
 
กำลัง
G 
ดี
 
ต้องซ้ำอีก 2-3  
Em 
ที 
 
ช่างสุขขีไอเพื่อ
Dmaj7 
นเอ๋ย
 
เป็น
D 
กิจวัตรจนกลายเป็น 
 
งานประ
G 
จำ
 
เขาไม่เคย
Em 
หวี่น 
 
ทั้งวี่ทั้งวัน
Dmaj7 
ก็ไหว
 
ไม่เคยทำร้
D 
ายไม่เคยทำลาย 
 
ผู้
G 
ใด
 
เสียอกเสี
Em 
ยใจถ้าใคร 
 
เรียกเขาว่า
Dmaj7 
ขี้ยา

 
หวังเ
D 
ล็กๆ ตั้งแต่ 10 ปีที่แ
G 
ล้ว
 
หลบยังไงมันก็ไม่
Em 
แคล้ว 
 
เข้าคุกตา
D 
ราง
 
ยังภาว
D 
นาสักวันผู้คน 
 
จะตาส
G 
ว่าง
 
สมุนไพรพื้น
Em 
บ้าน 
 
ยังรอวันเฉิด
Dmaj7 
ฉาย

 
ไม่ใช่ขี้
D 
ยาเรียกเขาว่าขี้เ
G 
มา
 
ไม่ต้องกินเ
Em 
หล้าก็เมาได้ 
 
เหมือ
Dmaj7 
นกัน
 
หนึ่งชายช
D 
รามีนามว่า 
 
“ตาย
G 
าว”
 
กินควันแทน
Em 
ข้าว 
 
ถึงแก่เฒ่าก็สู้
Dmaj7 
ตาย
 
เรี่ยวแรงยัง
D 
มีแขนขายังดีไม่ห
G 
วั่น
 
เติมเต็มทั้ง
Em 
วัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ย
Dmaj7 
นไป
 
ก็เนิ่นก็น
D 
านแล้วที่ดอกไม้ 
 
เจ้าผิดกฎห
G 
มาย
 
เขาดีใจจนร้อ
Em 
งไห้ในวันที่ไทยนั้น
Dmaj7 
เสรี

INSTRU | Dmaj7 | Gmaj7 | Em | Dmaj7 | ( 2 Times )

D 
ชีวิตไม่ต้องรีบต้องร้
G 
อน
 
กินอิ่มก็
Em 
นอน ตื่ินมาถอนสัก  
Dmaj7 
 
ที
 
อุ่นอกอุ่นใ
D 
จสมุนไพรของ
G 
ดี
 
ไม่ต้องหลบต้อง
Em 
หนี 
 
ร่วมยินดีกับผอ
Dmaj7 
งเรา
 
เมื่อหวังเ
D 
ล็กๆมันกลายเป็นจริงขึ้น
G 
มา
 
เมื่อทางการเขา
Em 
ว่าจะให้กัญชา
Dmaj7 
เสรี
 
แต่ถึงยังไ
D 
งก็เอากันแค่พอ
G 
ดี
 
เมาไม่ขับไ
Em 
ม่ขี่ 
 
โชคดีกัน
Dmaj7 
ทุกคน

 
ไม่ใช่ขี้
D 
ยาเรียกเขาว่าขี้เ
G 
มา
 
ไม่ต้องกินเ
Em 
หล้าก็เมาได้ 
 
เหมือ
Dmaj7 
นกัน
 
หนึ่งชายช
D 
รามีนามว่า 
 
“ตาย
G 
าว”
 
กินควันแทน
Em 
ข้าว 
 
ถึงแก่เฒ่าก็สู้
Dmaj7 
ตาย
 
เรี่ยวแรงยัง
D 
มีแขนขายังดีไม่ห
G 
วั่น
 
เติมเต็มทั้ง
Em 
วัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ย
Dmaj7 
นไป
 
ก็เนิ่นก็น
D 
านแล้วที่ดอกไม้ 
 
เจ้าผิดกฎห
G 
มาย
 
เขาดีใจจนร้อ
Em 
งไห้ในวันที่ไทยนั้น
Dmaj7 
เสรี

D 
stone ไป สองทีสามที ร่างกายมันเ
G 
บาแล้วเว้ย
 
ลอยไปอวกาศมันโคตรจะ
Em 
เมาแล้วเว้ย
 
สมองต้องการจะพรร
Dmaj7 
ณนา 
 
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
ด้วยกันให้เ
D 
อามาเลย 
 
รมควันกัญขึ้น
G 
ตา
 
อาการมันออกไปตาม
Em 
เพลง 
 
ในเขียงมีแต่
Dmaj7 
กัญชา
 
ใส่บ้องหรือพันเอง  
 

D 
  จินตนาการไปเป็นบางนาที
G 
  Zip promethazine อยู่ที่บ้านมาลี
Em 
  ชอบบรรยากาศ ในนตอนยาม ราตรี
Dmaj7 
  อาการมันเริ่มออก หลังจาก 5 นาที
D 
  สมุนไรกับใจคนมันเป็นของคู่กัน
G 
  รู้จักกับกัญชาตอนอาจารย์ จู ดัง
Em 
  มีแต่เรื่องข่าวร้ายอย่างที่ใครรู้กัน
Dmaj7 
  สมุนไพรไม่ได้ร้ายแค่อยากต้องการผู้ฟัง

 
ไม่ใช่ขี้
D 
ยาเรียกเขาว่าขี้เ
G 
มา
 
ไม่ต้องกินเ
Em 
หล้าก็เมาได้ 
 
เหมือ
Dmaj7 
นกัน
 
หนึ่งชายช
D 
รามีนามว่า 
 
“ตาย
G 
าว”
 
กินควันแทน
Em 
ข้าว 
 
ถึงแก่เฒ่าก็สู้
Dmaj7 
ตาย
 
เรี่ยวแรงยัง
D 
มีแขนขายังดีไม่ห
G 
วั่น
 
เติมเต็มทั้ง
Em 
วัน ยังรักกัญ ไม่เปลี่ย
Dmaj7 
นไป
 
ก็เนิ่นก็น
D 
านแล้วที่ดอกไม้ 
 
เจ้าผิดกฎห
G 
มาย
 
เขาดีใจจนร้อ
Em 
งไห้ในวันที่ไทยนั้น
Dmaj7 
เสรี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites