INTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |
INTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |
INTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |

Dm 
  มื้อนี้มื้อสุดท้ายมื่อที่อ้ายมาสั่งลา
F 
  ไปนำเขาเด้อห
C 
ล่า 
 
เขาถ่าอยู่ก้อนคำ
Dm 
  เขาคนมีผู้รวยล้น 
 
คาบช้อนเงินช้อนคำ
F 
  อ้ายคนทุกข์โต
C 
ดำ 
 
บ่สมซ้ำไปเคียง
Dm 
เจ้า
 
  
F 
โอ่.. 
 
 
C 
โอย.. 
 
หล่า
Dm 
เอ้ย.. 
 
หล่าเอ่ย..

Dm 
  ฝ้ายผูกแขนในมืออ้าย 
 
เป็นด้ายอันแทนใจ
F 
  ผูกส่งทางสุดท้
C 
ายก่อนอ้ายสิลาล่วง
Dm 
  เห็นเจ้ามีความสุขยอม 
 
รับว่าอ้ายเหมิดห่วง
F 
  ถึงแมนตายอ้ายกะส่
C 
วง 
 
ได้ส่งทางใน
Dm 
มื้อนี้

 
ดีใจนำเ
F 
ด้อ.. 
 
ดีใจนำเ
C 
ด้อ..
 
ส่งเธ
Dm 
อด้วยน้ำตา

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..
 
คนที่อ้า
F 
ยฮัก..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..
 
คนที่อ้า
F 
ยฮัก..

INTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | C |
INSTRU | Bb C | Am Dm | F C | F | C |

Dm 
  ฝ้ายผูกแขนในมืออ้าย 
 
เป็นด้ายอันแทนใจ
F 
  ผูกส่งทางสุดท้
C 
ายก่อนอ้ายสิลาล่วง
Dm 
  เห็นเจ้ามีความสุขยอม 
 
รับว่าอ้ายเหมิดห่วง
F 
  ถึงแมนตายอ้ายกะส่
C 
วง 
 
ได้ส่งทางใน
Dm 
มื้อนี้

 
ดีใจนำเ
F 
ด้อ.. 
 
ดีใจนำเ
C 
ด้อ..
 
ส่งเธ
Dm 
อด้วยน้ำตา..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..
 
คนที่อ้ายฮักบ่ลืม..
 

OUTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites