INTRO | D | D | A | A |
INTRO | Em | Em | A | A |

D 
   ดีใจด้วยนะที่เธอได้พบกับใครคนนั้น
F#m 
   นี่คือรางวัล 
 
รางวัลที่คู่ควรเธอที่สุดแล้ว
Bm 
   ที่ฉันมันให้ไม่ไ
G 
ด้ 
 
ไม่
Gm 
เคยจะดี
A 
พอ

 
ที่ต้อง
Bm 
ทำเพรา
F#m 
ะรัก 
 
ที่ต้องบ
G 
อกว่าให้ไป
 
เจอ
Bm 
คนดีๆ 
 
อีกมากม
G 
าย 
 
จบกันไ
A 

 
เจ็บคนเ
D 
ดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
 
ให้จบแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ยอม
 
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือ
Em 
ฉันโกหก
 
ไม่ได้อยากเ
A 
สียเธอไป

 
ปล่อยเธอไ
D 
ปให้เจอ 
 
กับคนที่คู่ควรที่สุด
 
แค่เ
A 
พียงเท่านั้น 
 
ในวันที่สวยงามที่สุด
 
ไม่เห
Em 
ลือฉันอยู่ 
 
แต่มันคงไ
A 
ม่เป็นไร
 
จริงจริง..
 

INSTRU | D | D | A | A |

D 
   ฉันรู้ว่าเธอคือดาวที่มันคู่ควรกับฟ้า
F#m 
   ฉันแค่เป็นใคร..ที่ไม่เคยคู่ควรเธอตลอดมา
Bm 
   ปล่อยเธอให้ไปดีก
G 
ว่า.. 
 
ให้
Gm 
ฝันเธอเป็นจ
A 
ริง

 
ที่ต้อง
Bm 
ทำเพรา
F#m 
ะรัก 
 
ที่ต้องบ
G 
อกว่าให้ไป
 
เจอ
Bm 
คนดีๆ 
 
อีกมากม
G 
าย 
 
จบกันไ
A 

 
เจ็บคนเ
D 
ดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
 
ให้จบแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ยอม
 
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือ
Em 
ฉันโกหก
 
ไม่ได้อยากเ
A 
สียเธอไป

 
ปล่อยเธอไ
D 
ป ให้เจอ กับคนที่คู่ควรที่สุด
 
แค่เ
A 
พียงเท่านั้น 
 
ในวันที่สวยงามที่สุด
 
ไม่เห
Em 
ลือฉันอยู่ 
 
แต่มันคงไ
A 
ม่เป็นไร

 
แค่ผ่าน
Em 
มายินดีกับ
F#m 
รักที่สดใส
 
ที่ผ่าน
G 
มาให้ลืมแล้วเ
D 
ริ่มต้นใหม่
 
เจ็บก็
Em 
ยอมโดยดี 
 
อย่าให้
F#m 
รักฉันทำร้าย
 
ได้เห็นเ
G 
ธอยิ้มก็ดีใจ

 
เจ็บคนเ
D 
ดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
 
ให้จบแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ยอม
 
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือ
Em 
ฉันโกหก
 
ไม่ได้อยากเ
A 
สียเธอไป

 
ปล่อยเธอไ
D 
ปให้เจอ 
 
กับคนที่คู่ควรที่สุด
 
แค่เ
A 
พียงเท่านั้น 
 
ในวันที่สวยงามที่สุด
 
ไม่เห
Em 
ลือฉันอยู่ แต่มันคงไ
A 
ม่เป็นไร..

OUTRO | D | Bm | G | Gm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites