ไอฟาย (I’m Fine) Fool Step feat. HYE


Tune to Eb

 
(เป็นควายให้เ
F 
ธอ ยอมเป็นคนที่มีเขา)  
C 
 
Am 
 
G 

 
เจ็บแ
F 
ล้ว 
 
ก็ไม่จำใช่ไหม
 
กินอะไรเข้า
C 
ไป 
 
ดูสมองไม่พัฒนาแ
F 
ล้ว
 
โดนเธอทำอีกแล้ว ก็ยังไม่เท่
C 
าไร
 
ยังพอไหวยังทนได้
 

 
อีกแ
F 
ล้ว 
 
เธอแค่โก
G 
หก
Am 
กัน
 
แค่อีก
Dm 
ครั้งนึงที่เธอหลอก 
 
ไม่ม
Am 
ากไม่ม
G 
าย
 
แต่อีกแ
F 
ล้ว 
 
และฉัน
G 
ก็ไม่
Am 
จำ
 
จะภั
Dm 
กดี 
 
ให้เหมือ
Em 
นวัน 
 
ที่ผ่าน
G 
มา

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

INSTRU | F | F | C | Am G |

 
ยอมให้เ
F 
ธอตั้งแต่หน้าประตู
 
ยอมเป็นแมวที่เธอนั้น
C 
เลี้ยงด้วยก้างปลาทู
 
There’s no
F 
thing that I can’t do
 
ยอมให้เธอมีเขาคน
C 
นั้นน่ะ ทั้งทั้งที่รู้ ก็คิดดูเดะ

 
อีกแ
F 
ล้ว 
 
เธอแค่โก
G 
หก
Am 
กัน
 
แค่อีก
Dm 
ครั้งนึงที่เธอหลอก 
 
ไม่ม
Am 
ากไม่ม
G 
าย
 
แต่อีกแ
F 
ล้ว 
 
และฉัน
G 
ก็ไม่
Am 
จำ
 
จะภั
Dm 
กดี 
 
ให้เหมือ
Em 
นวัน 
 
ที่ผ่าน
G 
มา

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

F 
  แค่เธอบอกมาว่าเธอต้องก
C 
ารแล้วฉันจะยอม
 
  เป็นเพียงแค่ เ
G 
งา เหงาเหงา  
Am 
เงา 
 
เหงาเ
G 
หงา
F 
  แค่เธอบอกมาว่าเธอต้องก
G 
ารแล้วฉันจะ
Am 
ยอม
 
  ให้เธอมีเพียงแ
F 
ค่เขา 
 
มีแค่เขา

INSTRU | F | F | C | Am G |

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites