INTRO | Eb | F | Dm | Gm |
INTRO | Eb | F | Dm | Gm | Gm |

Gm 
ลืมมันลืมบ่ได้ดอก 
 
ยังนึกถึงและคิดฮอด
F 
อยู่ตรงนี้ตลอด 
 
บ่ไ
Gm 
ปไส
Gm 
ยังบ่ลืมเลยฮอยกอด 
 
ยังคิดฮอดทุกถ้อยคำ
F 
จื่อยังจะฝัง
Gm 
ใจ

Gm 
บอกได้เลยตอนนี้ว่า
F 
ยังบ่ลืม
Dm 
แม้ว่ามันสิผ่านมาโ
Gm 
ดนปานไหด๋
Gm 
ความทรงจำมันยัง 
 
ฝัง
F 
ลึกถึงใจ
 
สิให้
Dm 
ลืมมันลืมบ่ได้ดอก
Gm 
เด้อ

 
อยู่ไสละ
Eb 
หนาคนที่เฮาเคยห
F 
วง
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
ห่วงใจทั้งดวงของ
Gm 
อ้าย
 
ผู้เคยชิด
Eb 
ข้าง 
 
ส่างมาฮ่างห่างไ
F 
กล
 
เจ้าคือสิมีผู้ใ
Dm 
หม่ไปนำเขาแล้วละ
Gm 
หนอ
 
โอ่โอ้ย อี
Eb 
หล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
F 
จัก
 
สิอ่วยไป
Dm 
ไส 
 
ทางได๋กะพ้อ
Gm 
เจ้า
 
ความหลังครั้งเ
Eb 
ก่า 
 
คอยติดตามคือจั่งเ
F 
งา
 
ความเว้าว่าสิ
Dm 
ลืม.. 
 
แต่เฮาคงลืมบ่ไ
Gm 
ด้ดอก..

INSTRU | Eb | F | Dm | Gm |
INSTRU | Eb | F | Dm | Gm | Gm |

Gm 
บอกได้เลยตอนนี้ว่า
F 
ยังบ่ลืม
Dm 
แม้ว่ามันสิผ่านมาโ
Gm 
ดนปานไหด๋
Gm 
ความทรงจำมันยัง 
 
ฝัง
F 
ลึกถึงใจ
 
สิให้
Dm 
ลืมมันลืมบ่ได้ดอก
Gm 
เด้อ

 
อยู่ไสละ
Eb 
หนาคนที่เฮาเคยห
F 
วง
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
ห่วงใจทั้งดวงของ
Gm 
อ้าย
 
ผู้เคยชิด
Eb 
ข้าง 
 
ส่างมาฮ่างห่างไ
F 
กล
 
เจ้าคือสิมีผู้ใ
Dm 
หม่ไปนำเขาแล้วละ
Gm 
หนอ
 
โอ่โอ้ย อี
Eb 
หล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
F 
จัก
 
สิอ่วยไป
Dm 
ไส 
 
ทางได๋กะพ้อ
Gm 
เจ้า
 
ความหลังครั้งเ
Eb 
ก่า 
 
คอยติดตามคือจั่งเ
F 
งา
 
ความเว้าว่าสิ
Dm 
ลืม.. 
 
แต่เฮาคงลืมบ่ไ
Gm 
ด้ดอก..

Eb 
โอ้ย.. 
 
อ้า
F 
ยเอ๋ย…
 
น้องบ่
Dm 
เคยคิดสิถิ่ม
Gm 
เจ้า
 
แต่ในเ
Eb 
มื่อ 
 
ฮักสองเ
F 
ฮา
 
มันไปต่อบ่
Dm 
ได้ 
 
ดอกอ้าย
Gm 
เอ๋ย
 
คั่นหากสื
Eb 
บึน 
 
สิฝืนไป
F 
ต่อ
 
กะเสียเว
Dm 
ลากันไปเ
Gm 
ฉยๆ
 
ดี
Eb 
กว่าปล่อยเลยตาเ
F 
ลย
 
น้องขอจบเลยแล้ว
Bb 
กัน

 
อยู่ไสละ
Eb 
หนาคนที่เฮาเคยห
F 
วง
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
ห่วงใจทั้งดวงของ
Gm 
อ้าย
 
ผู้เคยชิด
Eb 
ข้าง 
 
ส่างมาฮ่างห่างไ
F 
กล
 
เจ้าคือสิมีผู้ใ
Dm 
หม่ไปนำเขาแล้วละ
Gm 
หนอ
 
โอ่โอ้ย อี
Eb 
หล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
F 
จัก
 
สิอ่วยไป
Dm 
ไส 
 
ทางได๋กะพ้อ
Gm 
เจ้า
 
ความหลังครั้งเ
Eb 
ก่า 
 
คอยติดตามคือจั่งเ
F 
งา
 
ความเว้าว่าสิ
Dm 
ลืม.. 
 
แต่เฮาคงลืมบ่ไ
Gm 
ด้ดอก..

OUTRO | Eb | F | Dm | Gm |
OUTRO | Eb | F | Dm | Gm | Gm | Gm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites