Capo #1

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋ 
 
เเอบนอกใ
Bm 
จมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋..

INSTRU | Em | Bm | C | D |

 
ฮักกันอยู่
Em 
ดีดีมื้อนี้คือเปลี่ย
Bm 
นไป
 
เจ้านั้นมีคนใ
C 
หม่ตอนได๋คือบ่
D 
ฮู้
 
คิดว่าเจ้าฮัก
Em 
จริงคิดว่าเจ้าเป็นเนื้
Bm 
อคู่
 
ที่สิ
C 
ฮักฮักกัน..ตลอ
D 
ดไป 
 
เเต่สุดท้ายกะบ่
Em 
เเม่น
 
D 
อ่โอ.. 
 
Em 
อ่..

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋เเอบนอก
Bm 
ใจมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋
 
อ้ายผิดอิห
G 
ยัง 
 
เจ้า
Bm 
จังมาเเอบนอ
Em 
กใจ
 
นี้บ่ควา
D 
มฮักที่อ้ายไ
C 
ว้ใจ
 
เจ้าตอบเเ
D 
ทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้
Em 
บ้อ

Em 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่อ้ายให้เจ้าไป
C 
  เจ้าสิเเอบนอกใจปันใจให้ชายอื่น
G 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่มันเคยหวานชื่น
D 
  ต้องระทมขมขืนย้อนว่าเจ้ามีใหม่
Em 
  ฮักกันอยู่ดีๆ 
 
มื้อนี้เจ้าคือปันใจ
C 
  หัวใจเเทบสลาย 
 
มันรับบ่ได้อิหลี
G 
  ขั้นเจ้าสิมีคนใหม่ 
 
คือบ่บอกกันดีๆ
D 
  ขั้นบอกอ้ายคนดี 
 
กะสิยอมให้ไป..

INSTRU | Em | C | G | D |
INSTRU | Em | C | G | D | D |

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋เเอบนอก
Bm 
ใจมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋
 
อ้ายผิดอิห
G 
ยัง 
 
เจ้า
Bm 
จังมาเเอบนอ
Em 
กใจ
 
นี้บ่ควา
D 
มฮักที่อ้ายไ
C 
ว้ใจ
 
เจ้าตอบเเ
D 
ทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้
Em 
บ้อ

 
ไปฮักกับเขาตอนไ
G 
ด๋เเอบนอก
Bm 
ใจมากี่
Em 
ครั้ง
 
ฮักของเ
D 
ฮามันจืดจ
C 
าง 
 
ลงไ
D 
ปตอนได๋
 
อ้ายผิดอิห
G 
ยัง 
 
เจ้า
Bm 
จังมาเเอบนอ
Em 
กใจ
 
นี้บ่ควา
D 
มฮักที่อ้ายไ
C 
ว้ใจ
 
เจ้าตอบเเ
D 
ทนด้วยการมีใหม่เเบบนี้
Em 
บ้อ

Em 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่อ้ายให้เจ้าไป
C 
  เจ้าสิเเอบนอกใจปันใจให้ชายอื่น
G 
  บ่คึดเลยว่าความฮักที่มันเคยหวานชื่น
D 
  ต้องระทมขมขืนย้อนว่าเจ้ามีใหม่
Em 
  ฮักกันอยู่ดีๆ 
 
มื้อนี้เจ้าคือปันใจ
C 
  หัวใจเเทบสลาย 
 
มันรับบ่ได้อิหลี
G 
  ขั้นเจ้าสิมีคนใหม่ 
 
คือบ่บอกกันดีๆ
D 
  ขั้นบอกอ้ายคนดี 
 
กะสิยอมให้ไป..

OUTRO | Em | C | G | D |
OUTRO | Em | C | G | D | D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites