INTRO | G | G |

 
จันทร์คืนไ
G 
หนที่เขาว่างามหนัก
Em 
หนา
 
โอ้จันทร์เจ้า
Am 
ขาช่วยฝากเพลง
D 
นี้ให้เธอไ
G 
ด้ไหม
 
เพลงๆ
Am 
นี้เขียน
D 
มา..จากส่วน
Bm 
ลึกใน
Em 
หัวใจ
 
จันทร์เจ้า
Am 
เอ๋ย 
 
บอกเธอได้ไ
D 
หม 
 
มีใคร
G 
คิดถึง

Am 
เสียงรำ
D 
พึงจากฉันคน
G 
นี้
Am 
ทุกนา
D 
ทีไม่เคยมี
G 
ผู้ใด
Am 
ยังจำสัญ
D 
ญา 
 
ที่เราใ
Bm 
ห้กัน
Em 
ไว้
 
ไม่
Am 
ว่ายังไง
D 
จะเหมือนเ
G 
ดิม

 
จันทร์เจ้าเ
C 
อ๋ย
D 
  โอ้จันทร์เจ้
Bm 
าขา 
 
 
Em 
 
แก้ว
Am 
ตา 
 
ดวงใ
D 
จของ
G 
ฉัน
 
จำได้ไ
C 
หม
D 
  สองเรานั่งเ
Bm 
คียงคู่ดู
Em 
จันทร์
 
สัญ
Am 
ญาจะรัก
D 
กันไม่มีเปลี่ย
G 
นไป

 
จันทร์คืนไ
G 
หนที่เขาว่างามหนัก
Em 
หนา
 
จันทร์เจ้า
Am 
ขาช่วยพาเธอ
D 
นั้นกลับม
G 
าได้ไหม
 
กลับมา
Am 
หากันสัก
D 
ที 
 
คนๆ
Bm 
นี้คิดถึงจะ
Em 
บ้าตาย
 
อีกนานไ
Am 
หม 
 
กว่าเ
D 
ราจะพบ
G 
กัน

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

Am 
เสียงรำ
D 
พึงจากฉันคน
G 
นี้..
Am 
ทุกนา
D 
ทีไม่เคยมี
G 
ผู้ใด..
Am 
ยังจำสัญ
D 
ญา..ที่เราใ
Bm 
ห้กัน
Em 
ไว้
 
ไม่
Am 
ว่ายังไง
D 
จะเหมือนเ
G 
ดิม

 
จันทร์เจ้าเ
C 
อ๋ย
D 
  โอ้จันทร์เจ้
Bm 
าขา 
 
 
Em 
 
แก้ว
Am 
ตา 
 
ดวงใ
D 
จของ
G 
ฉัน
 
จำได้ไ
C 
หม
D 
  สองเรานั่งเ
Bm 
คียงคู่ดู
Em 
จันทร์
 
สัญ
Am 
ญาจะรัก
D 
กันไม่มีเปลี่ย
G 
นไป

 
จันทร์เจ้าเ
C 
อ๋ย
D 
  โอ้จันทร์เจ้
Bm 
าขา 
 
 
Em 
 
แก้ว
Am 
ตา 
 
ดวงใ
D 
จของ
G 
ฉัน
 
จำได้ไ
C 
หม
D 
  สองเรานั่งเ
Bm 
คียงคู่ดู
Em 
จันทร์
 
สัญ
Am 
ญาจะรัก
D 
กันไม่มีเปลี่ย
G 
นไป
 
เธอคือ
Am 
หนึ่งฤ
D 
ทัยฉันเส
G 
มอ

 
จันทร์คืนไ
G 
หนที่เขาว่างามหนัก
Em 
หนา
 
จันทร์เจ้า
Am 
ขาช่วยพาเธอ
D 
นั้นกลับม
G 
าได้ไหม
 
กลับมา
Am 
หากันสัก
D 
ที 
 
คนๆ
Bm 
นี้คิดถึงจะ
Em 
บ้าตาย
 
อีกนานไ
Am 
หม 
 
กว่าเ
D 
ราจะพบ
G 
กัน

 
กลับ
Am 
มาดูพระ
D 
จันทร์.. 
 
ด้วยกันอีกไ
G 
ด้ไหม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites