ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงไม่ร
Bm 
อแล้ว 
 
 
Am 
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม.. 
 
 
A7 

D 
  เธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่
A/C# 
อยากมีใคร
Bm 
  เธอพูดว่าเป็นแบบนี้มั
Am 
นดีแค่ข้างใ
D 
 
  
G 
ไม่ต้องแปลกใจ 
 
ถ้า
F#m 
เห็นเธอกับใคร
 
  
Em 
เขาก็แค่เพื่อน
A7 
กัน

D 
  ที่พูดออกมาก็เพื่อตัว
A/C# 
เองทั้งนั้น
Bm 
  ก็เพิ่งเข้าใจว่าเธอ just  
Am 
have some f
D 
un
 
  ไม่
G 
รู้สนุกไหม 
 
ไป
F#m 
เล่นที่อื่นไป 
 
 
Em 
ไปไกลๆ

A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงไม่
Bm 
รอแล้ว 
 
 
Am 
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม..
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
พอเสี
Am 
ยที
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ยื้อกันเป็นแบบนี้
Em 
เหนื่อยเต็มที 
 
 
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เอา

INSTRU | D A/C# | Bm |

D 
  เวลาของฉันมีค่ากว่า
A/C# 
จะให้ใคร
Bm 
  ที่ให้เธอไปเพราะคิดว่า
Am 
เธอสำ
D 
คัญ
G 
  แต่พอได้
F#m 
แล้ว 
 
ก็เพิ่งจะเข้าใ
Em 
จว่าไม่คุ้ม
A7 
เลย

D 
  เรื่องที่ผ่านมาก็ให้จบไ
A/C# 
ปแล้วกัน
Bm 
  คนไม่มีใจยังไงก็ไ
Am 
ปสักวัน 
 
 
D 
 
  ไม่
G 
รู้สนุกไหม 
 
ไป
F#m 
เล่นที่อื่นไป 
 
 
Em 
ไปไกลๆ

A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงไม่
Bm 
รอแล้ว 
 
 
Am 
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม..
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
พอเสี
Am 
ยที
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ยื้อกันเป็นแบบนี้
Em 
เหนื่อยเต็มที 
 
 
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เอา

INSTRU | D A/C# | Bm Am |

D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
พอเสี
Am 
ยที
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ยื้อกันเป็นแบบนี้
Em 
เหนื่อยเต็มที 
 
 
A7 
ไม่ได้ก็ไ
D 
ม่เอา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites