Capo #3
INTRO | Cmaj7 B7 | Em A7 |
INTRO | Am D | Gmaj7 |

Cmaj7 
  พักบ้างห
B7 
รือยัง 
 
เป็น
Em 
กำลังใจให้
A7 
อยู่นะ
 
  ขอบ
Am7 
คุณที่อยู่ข้
D 
างๆ 
 
มา
Gmaj7 
เสมอ
Cmaj7 
  เหนื่อยไหม
B7 
ทุกวัน 
 
เธอ
Em 
เก่งมากๆ 
 
เลย
A7 
รู้ไหม
 
  ก็
Am 
ฉันภูมิใจทุก
D 
วันที่
Gmaj7 
มีเธอ

 
หากเธอ
Am7 
ล้ม ฉันจะรับ หากเธอ
Bm 
ล้าให้เธอพัก
 
หากเธอ
Cmaj7 
เหงา 
 
ให้เธอม
D 
องมา
Gmaj7 
ที่ฉัน
 
หากเธอ
Am7 
ท้อ ไม่ต้องกลัว  
Bm 
เธอยังมี
E 
ฉัน
 
ที่
Am 
ส่งใจไปให้เ
D7 
ธอ..

 
ให้เพ
Cmaj7 
ลงนี้เป็นเ
B7 
พลงประจำ
Em 
วัน 
 
ให้เธอ
A7 
ฟังทีไร
 
เธอเ
Am7 
หนื่อยเท่าไรก็อ
D 
ยากจะ
Gmaj7 
ให้หาย
 
อยาก
Cmaj7 
ให้รู้ 
 
ว่า
B7 
ฉันอยู่ตรง
Em 
นี้จะเติมพ
A7 
ลังให้เธอ
Am7 
แค่เธอลองเปิด
D 
ฟังมัน
Gmaj7 
ทุกวัน

Cmaj7 
  วันที่
B7 
ใจพัง 
 
วัน
Em 
ที่อะไรไม่
A7 
สดใจ
 
  ไม่
Am7 
มีใครอยู่ข้
D 
างๆ 
 
เลยใ
Gmaj7 
ช่ไหม
Cmaj7 
  ลองเล่าใ
B7 
ห้ฟัง 
 
เรื่อง
Em 
ราวอะไรที่
A7 
แบกไว้
 
  อย่าง
Am 
น้อยมีคนรับ
D 
ฟังก็
Gmaj7 
ยังดี

 
หากเธอ
Am7 
ล้ม ฉันจะรับ หากเธอ
Bm 
ล้าให้เธอพัก
 
หากเธอ
Cmaj7 
เหงา 
 
ให้เธอม
D 
องมา
Gmaj7 
ที่ฉัน
 
หากเธอ
Am7 
ท้อ ไม่ต้องกลัว  
Bm 
เธอยังมี
E 
ฉัน
 
ที่
Am 
ส่งใจไปให้เ
D7 
ธอ..

 
ให้เพ
Cmaj7 
ลงนี้เป็นเ
B7 
พลงประจำ
Em 
วัน 
 
ให้เธอ
A7 
ฟังทีไร
 
เธอเ
Am7 
หนื่อยเท่าไรก็อ
D 
ยากจะ
Gmaj7 
ให้หาย
 
อยาก
Cmaj7 
ให้รู้ 
 
ว่า
B7 
ฉันอยู่ตรง
Em 
นี้จะเติมพ
A7 
ลังให้เธอ
Am 
แค่เธอลองเปิด
D 
ฟังมัน
Gmaj7 
ทุกวัน

INSTRU | Cmaj7 B7 | Em A7 |
INSTRU | Am D | Gmaj7 |
INSTRU | Cmaj7 B7 | Em A7 |
INSTRU | Am D | Gmaj7 |

 
หากเธอ
Am7 
ล้ม ฉันจะรับ หากเธอ
Bm 
ล้า 
 
ให้เธอพัก
 
หากเธอ
Cmaj7 
เหงา 
 
ให้เธอม
D 
องมา
Gmaj7 
ที่ฉัน
 
หากเธอ
Am7 
ท้อ ไม่ต้องกลัว  
Bm 
เธอยังมี
E 
ฉัน
 
ที่
Am 
ส่งใจไปให้เ
D7 
ธอ..

 
ให้เพ
Cmaj7 
ลงนี้เป็นเ
B7 
พลงประจำ
Em 
วัน 
 
ให้เธอ
A7 
ฟังทีไร
 
เธอเ
Am7 
หนื่อยเท่าไรก็อ
D 
ยากจะ
Gmaj7 
ให้หาย
 
อยาก
Cmaj7 
ให้รู้ 
 
ว่า
B7 
ฉันอยู่ตรง
Em 
นี้จะเติมพ
A7 
ลังให้เธอ
Am 
แค่เธอลองเปิด
D 
ฟังมัน
Gmaj7 
ทุกวัน

รัก Pixxel นะ, สู้ๆ นะ, Fighto

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites