Tune to Eb
INTRO | F A | Dm Am |
INTRO | Bb Am | Gm C |

F 
กดหัวใจให้เ
A 
ธอทุกโพสต์
Dm 
เลย
 
แต่เธอก็
Am 
ทำเหมือนเฉยเมย
Bb 
ไม่สนใจอะ
Am 
ไรฉันเลย
Gm 
หายเข้ากลีบเม
C 
ฆไป

F 
ตอนแรกๆ 
 
ไปไ
A 
หนก็ยัง
Dm 
บอก
 
ตอนนี้พิมพ์ไ
Am 
ปไม่ค่อยตอบ
Bb 
รอทั้งวันจะ
Am 
มาเมื่อไหร่
Gm 
คิดแล้วก็เศร้
C 
าใจ

F 
  ถ้าครบยี่สิบ
A 
สี่ชั่วโ
Dm 
มง 
 
จะแจ้ง
Am 
ความคนห
Bb 
าย
 
  ก็ไม่สบายใ
Am 
จ 
 
มันเริ่มกระวนกระ
Gm 
วาย
 
  ฉันเหมือนค
C 
นที่ถูกเธอ

 
  
F 
ลืมแล้วหนึ่ง 
 
 
A 
ลืมแล้วหนึ่ง
Dm 
  คงเอาเวลาไปคิด
Am 
ถึงใคร
Bb 
  เหมือนฉันไม่
Am 
มีความหมาย
Gm 
  เหมือนทำอะไ
C 
รก็ไม่สำคัญ

 
  
F 
ยังเหมือนเดิม 
 
 
A 
อยู่หรือเปล่า
Dm 
  มีอะไรก็แค่มา
Am 
พูดคุยกัน
Bb 
  ไม่เอาสิอย่า
Am 
เทฉัน..
Gm 
  ฉันใจไม่
C 
ดีแล้วหนึ่ง

INSTRU | F A | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

 
Knock kn
F 
ock
 
Any body there? It’s  
A 
me 
 
here
 
I don’t  
Dm 
think you care, I don’t  
Am 
understand
Bb 
แรกๆ 
 
ก็เหมือนจะดีที่เธอ
Am 
คอยมาดูแล
 
เอาใจอย่า
Gm 
งนี้ 
 
เอาใจอย่างงั้น
 
แต่ตอน
C 
นี้โดนเทซะงั้น

F 
คิดในแง่ดี 
 
หรือเ
A 
ธอจะยุ่งเกินไป
Dm 
คิดๆ ใหม่อีกที หรือ
Am 
เธอจะมีคนใหม่ 
 
 
Bb 
 
ก็ไม่สบายใ
Am 
จ 
 
มันเริ่มกระวนกระ
Gm 
วาย
 
ฉันเหมือน
C 
คนที่ถูกเธอ

 
  
F 
ลืมแล้วหนึ่ง 
 
 
A 
ลืมแล้วหนึ่ง
Dm 
  คงเอาเวลาไปคิด
Am 
ถึงใคร
Bb 
  เหมือนฉันไม่
Am 
มีความหมาย
Gm 
  เหมือนทำอะไ
C 
รก็ไม่สำคัญ

 
  
F 
ยังเหมือนเดิม 
 
 
A 
อยู่หรือเปล่า
Dm 
  มีอะไรก็แค่มา
Am 
พูดคุยกัน
Bb 
  ไม่เอาสิอย่า
Am 
เทฉัน..
Gm 
  ฉันใจไม่
C 
ดีแล้วหนึ่ง

INSTRU | F A | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

F 
  ถ้าครบยี่สิบ
A 
สี่ชั่วโ
Dm 
มง 
 
จะแจ้ง
Am 
ความคนห
Bb 
าย
 
  ก็ไม่สบายใ
Am 
จ 
 
มันเริ่มกระวนกระ
Gm 
วาย
 
  ฉันเหมือนค
C 
นที่ถูกเธอ

 
  
F 
ลืมแล้วหนึ่ง 
 
 
A 
ลืมแล้วหนึ่ง
Dm 
  คงเอาเวลาไปคิด
Am 
ถึงใคร
Bb 
  เหมือนฉันไม่
Am 
มีความหมาย
Gm 
  เหมือนทำอะไ
C 
รก็ไม่สำคัญ

 
  
F 
ยังเหมือนเดิม 
 
 
A 
อยู่หรือเปล่า
Dm 
  มีอะไรก็แค่มา
Am 
พูดคุยกัน
Bb 
  ไม่เอาสิอย่า
Am 
เทฉัน..
Gm 
  ฉันใจไม่
C 
ดีแล้วหนึ่ง

INSTRU | F A | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F A | Dm Am | Bb Am |

Gm 
  ฉันใจไม่
C 
ดีแล้วห
F 
นึ่ง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites